Bakgrunn for programmet

Samler verdensledende norske selskaper til samarbeid

Den norske, maritime næringen er en viktig sektor i norsk økonomi. Næringen bygger på en lang og
ærerik historie.

Verdiskapningen er også i dag høy. Eksportverdien er høy. Nær 90.000 er sysselsatt i næringen.

Langs norskekysten finnes en komplett maritim klynge. Blant disse er flere verdensledende selskaper.

Et velfungerende hjemmemarked er avgjørende for utviklingen av selskapene, som igjen gir grunnlag
for grønn maritim eksport. Næringen må skape, teste og forbedre før den kan eksportere.

Det var med denne bakgrunn og med de mulighetene den maritime klyngen skaper, at DNV i 2015
tok initiativ til å etablere Grønt Skipsfartsprogram.

Grønt Kystfartsprogram var programmets navn da. I 2019 ble navnet endret for å dekke et bredere
virkeområde.

 

Politikk
En offensiv og effektiv næringspolitikk er nødvendig for en vellykket klimapolitikk.

I den sittende regjeringens samarbeidsplattform er målsettingen at innen 2030 skal 55 prosent av de
norske klimagassutslippene kuttes, målt mot 1990. Skipsfart og fiske inkludert.

Regjeringen har også et mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030.

At FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) sommeren 2023 vedtok en ambisjon om nullutslipp for
Internasjonal skipsfart i 2050 understreker viktigheten og de globale markedsmulighetene.

 

Status
Det er ambisiøse mål som uttrykker et tydelig behov for kunnskap til utforming av nye
rammebetingelser.

Kartlegging av omstillingene som må til for å nå målene viser dessverre at omstillingstrykket er for
lavt. Utviklingen for å redusere utslippene går ikke raskt nok.

Innfasingen av null- og lavutslippsskip i flåten og i ordreboken (bestilte skip) er ikke tilstrekkelig til å
holde tritt med målene.

Et unntak finnes: Fergesektoren. Her er resultatene svært gode. Norge leder an og viser vei for resten
av verden.

 
 

  •  
   Grønt Skipsfartsprogram (GSP) handler om bærekraftige logistikkløsninger, lønnsomme utslippskutt, grønne arbeidsplasser, økt konkurranseecne og eksport, og om å ta internasjonal lederposisjon.

  Følg oss

  Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

  Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.