GSP partner en av vinnerne ved Enovas tildeling

Enova støtter hydrogenprosjekter i maritim sektor med 1,12 milliarder kroner.

«Hydrogen er en stor mulighet for Norge, og Enovas tildeling muliggjør videre og nødvendig teknologiutvikling,» sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide da tildelingen ble gjort kjent sist uke.

Færder Tankers Norway, en av Grønt Skipsfartsprograms aktive partnere, står bak fire av de sju aktuelle skipene.

«Dette er av svært stor betydning for oss. Det startet som en visjon og er nå – også takket være gode samarbeidspartnere – blitt til konkrete, realiserbare skip. Ikke minst skal Servicekontoret i GSP ha en stor takk,» sier Paal Stenberg, administrerende direktør i Færder Tankers Norway.

GSP satte sist vinter sammen et erfarent og slagkraftig team som bisto Færder Tankers med å utarbeide søknaden til Enova.

«At resultatet kom i form av tildeling fra Enova er ikke bare gledelig for de involverte, det er et svært viktig bidrag i retning utslippsfri, grønn skipsfart. Vi har mange eksempler på hvordan vi har redusert utslippene fra sjøtransport langs kysten vår. Fergene er kroneksemplet. For å ta nye steg, for å redusere utslipp fra deep-sea-shipping, er Færder Tankers prosjekt og Enovas tildeling særdeles viktig – ikke bare for de direkte involverte, men for norsk maritim næring som helhet,» sier Narve Mjøs, direktør for Grønt Skipsfartsprogram.

Konkret gir Enova støtte til verdens første ammoniakkdrevne tank- og bilskip med totalt 205,6 millioner kroner. Færder Tankers vil bygge to tankskip og to bilskip som tar i bruk ammoniakk som drivstoff. De fire blir de første deep sea-fartøyene som kan gå tilnærmet utslippsfritt.

Og det er store skip vi her snakker om. De to tankskipene er hver på 115.000 dwt, med en lengde på nær 250 meter og en bredde på 44 meter.

De to bilskipene skal hver kunne frakte 7.500 biler. Oppgitte mål er 199,99 meter lengde og 38,00 meter bredde. Med ammoniakk som fuel er oppgitt seillingsdistanse for bilskipene 20.000 nautiske mil. For sammenligning – avstanden Rotterdam – Houston er 6.200 nm.

«Det er mange rederier som nå velger å bestille skip som en gang i fremtiden vil kunne konverteres til å bruke ammoniakk som drivstoff. Færders ambisjon er å etablere seg som det aller første rederiet som er i stand til å tilby skip til markedet som kan operere på ammoniakk allerede fra levering,» sier Stenberg.

Skipene vil være designet som dual fuel og kan derfor operere på flere ulike typer drivstoff. I tillegg er altså skipene dimensjonert for å ha en rekkevidde på opptil 20.000 nautiske mil på ammoniakk, noe som gjør at skipene kan operere over hele verden, og samtidig kunne ha fleksibilitet for å benytte det drivstoffet som til enhver tid er tilgjengelig.

Hvert enkelt skip av denne størrelsen som kan drives av ammoniakk, representerer et betydelig utslippskutt. Skip i denne størrelsen kan nemlig slippe ut i overkant av 25 000 tonn CO2 på et år – tilsvarende utslipp fra ca. 8.000 tusen “fossil” biler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP