Foto: AT Skog.

Stein og tømmer sammen søker ny grønn skipsfrakt

Hvem har beste løsning? 130 rederier er invitert til å delta. Målet er å finne frem til den mest miljøvennlige løsningen for sjøtransport av tømmer og stein og dermed bidra til FNs bærekrafts mål om mindre utslipp.

AT Skog frakter tømmer. Norstone frakter stein. Sammen med Grønt Sjøfartsprogram, som nettopp handler om bærekraftige logistikkløsninger og lønnsomme utslippskutt, tar de initiativ for samarbeid.

– FNs bærekraftprogram legger vekt på samarbeid for å oppnå mindre utslipp. AT Skog og Norstone inviterer derfor rederier i Norge, Danmark, Nederland, Belgia og Tyskland til å komme med råd og innspill til hvordan vi sammen kan finne løsninger som fungerer for alle parter, sier John Elter, som er leder for marked og logistikk i AT Skog region vest.

AT Skog planlegger sammen med Fiskå Mølle å bygge en melassefabrikk på Tau i Rogaland som utvinner sukkerstoff fra tømmer. Til denne produksjonen skal det fraktes 3000 tonn tømmer i uka, i all vesentlighet med båt.

Fra det samme området frakter Norstone stein.

– Når AT Skog har losset tømmer på Fiskå mølles anlegg på Tau, har vi i Norstone last klar, praktisk talt et steinkast unna. Transporten må foregå med båt, sier Lars Erik Marcussen, som er Prosjektleder for logistikk i HeidelbergCement North Europe

Gjennom Grønt Skipsfartsprograms fant AT Skog og Norstone sammen.

Deres konklusjon var raskt at tre og stein er den perfekte kombinasjon for samarbeid rundt en nullutslippsbåt. De to selskapene har begge mål om å være pådriver i arbeidet med å ta i bruk ny nullutslippsteknologi. De er også klare på at de sammen med aktuelt rederi eller flere rederier må dele på risikoen det medfører å gå opp en løype ingen har gått før.

AT Skog og Norstone stiller derfor betydelige fraktvolum til rådighet. Samlet omfatter fraktbehovet over 750 000 tonn årlig.

De tre – AT Skog, Norstone og GSP inviterer nå til dialogmøtet 25. mai. Spørsmålene til rederiene vil da være;

  • Hva de tror er mulig?
  • Hvordan de kan bidra til å løse de konkrete fraktbehovene på en bærekraftig måte?
  • Og innen hvilket tidsperspektiv dette kan gjennomføres?

John Elter i AT-Skog understreker at dette er et langsiktig arbeid hvor målsetning er å ha på plass en bærekraftig fraktavtale i 2025.

 

Egne landingssider som gir tilgang til ytterligere informasjon, tender dokumenter, kontaktdata m.m. er etablert og tilgjengelig her.

 

Invitation

NorStone and AT Skog invite the shipping community to an open dialogue on how to achieve emission reduction in a longterm Contract of Affreightment (COA). We want input both on how to improve the emissions on existing ships as well as how to facilitate newbuildings with low or zero emissions during a 5 year contract period. We are looking for ambitious and realistic solutions with new technology. Come join our information meeting on Wednesday 25th of May 9:30-11. If you want an invitation to the teams meeting, please send a mail to atskog-norstone@dnv.com

 

Fakta

NorStone: NorStone er en del av det verdensomspennende selskapet HeidelbergCement. Leverer produkter til bygging av betongplattformer offshore, veibygging, betongkonstruksjoner og entreprenørvirksomhet.

AT Skog: Skogeiersamvirke som omsetter drøyt 1,5 millioner kubikk tømmer i Telemark, Agder, Rogaland og Vestland. Konsernet er engasjert i eierskap og utvikling av skogindustri. Norsk skogsmelasse blir en ny fabrikk ved Fiskå mølle ved Boknafjorden i Rogaland.

 

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.