Flåtefornyelse

GSP Servicekontor for grønn flåtefornyelse

Flåten av lasteskip i fast fart i norske farvann er gammel med behov for fornyelse. Det er minimal etterspørsel etter frakt på grønne skip og liten betalingsvilje for redusert utslipp. Det grønne markedet må utvikles.

GSP Servicekontor skal bidra til å skape sektorspesifikke markeder for bruk av grønne teknologier som grunnlag for flåtefornyelse, bidra til å etablere grønn privat og offentlig finansiering, samt hjelpe rederiene med å bygge grønt og by på grønne anbudsinnbydelser fra vareeierne, det vil si kjøperne av transporttjenester. Dette er praktiske tiltak som skal bidra til å realisere «Intensjonsavtale om fornyelse av lasteskip» mellom regjeringen og næringen. 

Erfaringer i GSP viser at det aller viktigste vi kan gjøre for å få til et effektivt grønt skifte er å få markedene for bruk av grønne teknologier til å fungere raskt. Samtidig mangler rederiene ofte den finansielle styrken, tekniske kompetansen og kapasiteten til å gjennomføre flåtefornyelse. Servicekontoret skal derfor innrettes mot både kjøpere og tilbydere av transporttjenester, og det vil tilbys skreddersydde tjenester til henholdsvis vareeiere og rederier.

Vi skal skape de grønne markedene ved å jobbe aktivt mot kjøpere av transporttjenester

  • Identifisere vareeiere med interesse for grønn transport
  • Hjelpe vareeiere med å analysere behov og etablere grønne anbudsinnbydelser/forespørsler
  • Identifisere store prosjekter med potensiale for lange fraktkontrakter
  • Samarbeide med hele verdikjeden for å standardisere miljøkrav

Vi skal støtte rederier med å gjøre investeringsanalyser og å gjennomføre byggeprosjekter

  • Forenklede og grundige investeringsanalyser
  • Bistand i forbindelse med anbudskonkurranser
  • Vurdere og etablere grønne kravspesifikasjoner for lasteskip
  • Bistand i forbindelse med støtteordninger og finansiering

Det er ikke meningen at Servicekontoret skal levere tjenester som er i konkurranse med veletablerte tjenester som leveres i markedet i dag fra f.eks. skipsdesignere, klasseselskap eller konsulenter. Formålet med tjenesteleveransene er å fylle et rom der det i dag ikke eksisterer etablerte attraktive tjenester. Formålet er fremfor alt å få fart på et grønt flåtefornyingsprogram der det blir positive klima-, miljø- og næringseffekter for alle spillerne i verdikjeden.

Kontakt GSP Servicekontor for grønn flåtefornyelse

Eivind Dale
Telefon: +47 93 05 98 22
Send e-post

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.