Flåtefornyelse

GSP Servicekontor for grønn flåtefornyelse

Flåten av lasteskip i fast fart i norske farvann er gammel med behov for fornyelse. Det er minimal etterspørsel etter frakt på grønne skip og liten betalingsvilje for redusert utslipp. Det grønne markedet må utvikles.

GSP Servicekontor skal bidra til å skape sektorspesifikke markeder for bruk av grønne teknologier som grunnlag for flåtefornyelse, bidra til å etablere grønn privat og offentlig finansiering, samt hjelpe rederiene med å bygge grønt og by på grønne anbudsinnbydelser fra vareeierne, det vil si kjøperne av transporttjenester. Dette er praktiske tiltak som skal bidra til å realisere «Intensjonsavtale om fornyelse av lasteskip» mellom regjeringen og næringen. 

Erfaringer i GSP gjennom fem år viser at det aller viktigste vi kan gjøre for å få til et effektivt grønt skifte er å få markedene for bruk av grønne teknologier til å fungere raskt. Samtidig mangler rederiene ofte den finansielle styrken, tekniske kompetansen og kapasiteten til å gjennomføre flåtefornyelse. Servicekontoret skal derfor innrettes mot både kjøpere og tilbydere av transporttjenester, og det vil tilbys skreddersydde tjenester til henholdsvis vareeiere og rederier.

Skape de grønne markedene ved å jobbe aktivt mot kjøpere av transporttjenester

  • Identifisere vareeiere med interesse for grønn transport
  • Hjelpe vareeiere med å analysere behov og etablere grønne anbudsinnbydelser/forespørsler
  • Identifisere store prosjekter med potensiale for lange fraktkontrakter
  • Samarbeide med hele verdikjeden for å standardisere miljøkrav

Støtte rederier med å gjøre investeringsanalyser og å gjennomføre byggeprosjekter

  • Forenklede og grundige investeringsanalyser
  • Bistand i forbindelse med anbudskonkurranser
  • Vurdere og etablere grønne kravspesifikasjoner for lasteskip
  • Bistand i forbindelse med støtteordninger og finansiering

Kontakt GSP Servicekontor for grønn flåtefornyelse

Christoffer-Bohmer

Christoffer Bøhmer
Telefon: + 47 950 63 554
Send e-post

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP