Deltakerne i arrangementet, fra venstre: Odd Olaf Schei, DFØ. Nikolai Rivedal, Mdir. Eivind Dale, GSP. Ragnhild Sjoner Syrstad, KLD. Edvard Sandvik, SVV. Kjersti Steihaug Olsen, Oslo Havn. Stig Skarbø, Stangegruppen. Narve Mjøs, GSP.

10. januar 2024: Veikart for grønn sjøtransport – ett år etter lanseringen

Tid: Onsdag 10. januar kl. 10.00-11.00
Sted: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18. Om du ikke har anledning til å delta fysisk hos KLD, kan du bli med digitalt.

Arrangementet er nå gjennomført. Presentasjonene er tilgjegelig for GSPs medlemmer. Opptak vil være tilgjengelig i en begrenset periode.

Presentasjoner Opptak av møtet

Veikart for grønn sjøtransport innen bygg- og anleggsektoren inneholder konkrete anbefalinger og milepæler for byggherrer, entreprenører, rederier, havner og myndigheter som vil bidra til å øke grønn sjøtransport i bygg- og anleggsprosjekter. Veikartets overordnede mål er å gi retning og brukervennlige verktøy for reduksjon av klimagassutslipp fra sektoren. Veikartet ble overlevert Klima- og miljødepartementet (KLD) i januar 2023, og har 24 bidragsytere fra privat og offentlig sektor.

Ett år er snart gått. Hva har skjedd?

Regjeringen har invitert både byggenæringen og maritim næring til klimapartnerskap, og har strammet inn klima- og miljøkravene i anskaffelsesforskriften. Makter bygg- og anleggssektoren i Norge å minimere transportmengden, redusere transportavstandene og velge logistikkløsninger med lave utslipp? Gir de nye kravene til klima- og miljøhensyn i anskaffelsesforskriften effekter ved valg av transportløsninger for offentlige byggherrer?

KLD sammen med Grønt Skipsfartsprogram (GSP) inviterer til oppfølgingsmøte – ett år etter – som gir svar på både disse og andre spørsmål, og som utdyper status og beskriver veien videre.

Agenda

 • Velkommen – Ragnhild Sjoner Syrstad, Klima- og miljødepartementet
 • Presentasjon av Veikartet – Edvard Sandvik, Statens vegvesen
 • Aktuelle prosjekter med mål om utslippsreduksjoner
  • Miljøterminal i bynær havn – Kjersti Steihaug Olsen, Oslo Havn
  • Grønn massetransport i store offentlige prosjekter – Randi Lekanger, Skanska
  • Nullutslippstransport i Oslofjorden – Stig Skarbø, Stangegruppen
  • Ny tjeneste for offentlige, grønne innkjøp – Odd Olaf Schei, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring / Nikolai Rivedal, Miljødirektoratet / Hans Kristian Haram, Grønt Skipsfartsprogram (GSP)
 • GSP Servicekontor prosjekter – Eivind Dale, GSP
 • Diskusjoner – Veien videre – Narve Mjøs GSP
 • Oppsummering og aksjoner – Hans Kristian Haram, GSP

Møtet vil bli ledet av Jo Randen, kommunikasjonsrådgiver, KLD.

 

Om Veikartet

Veikartet er tilgjengelig her

Bygg- og anleggsektoren er Norges viktigste næring etter olje og gass, og står for om lag 15% av verdiskapningen i landet. Det offentlige står for rundt 40% av omsetningen i denne sektoren, og det offentlige har dermed stor innflytelse på anskaffelsene som gjøres. En viktig del av anskaffelsene til bygg- og anleggsnæringen er knyttet til transport av byggeråstoff, tilslag og produkter som sement og asfalt. I tillegg representerer overskuddsmasser fra prosjektene et enormt transportbehov. Gjennom store byggeprosjekter og infrastrukturbygging forvalter det offentlige en stor andel av massetransporten i norsk bygg- og anleggsektor, og er således en stor direkte og indirekte innkjøper av transporttjenester.

Basert på erfaringer og analyser anbefaler veikartet grep for at sektoren skal oppnå en reduksjon av klimagassutslipp og bidra til at Norge når klimamålene. Vår visjon er å kutte klimagassutslippene betydelig, øke godsoverføring fra vei til sjø, og bidra til grønn verdiskapning. Veikartet gir en oversikt over nåsituasjonen, definerer mål og visjon, og foreslår konkrete handlingsanbefalinger og milepæler for byggherrer, entreprenører, rederier, havner og myndigheter.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.