Skipets lengde vil være 129,9 meter. Bredde 20,6 meter. Illustrasjon: Marine Design and Consulting AS.

En gamechanger

Berge Rederi vil bygge et 13.250 dwt grønt, bulkskip. Skipet skal kunne seile utslippsfritt fra Brønnøysund til Elnesvågen, like nord for Molde. Fremdrift vil være fra batterier pluss to høye rotorseil. Lasten vil være kalkmarmor for Omya Hustadmarmor.

Avstanden Brønnøysund – Elnesvågen er om lag 230 nautiske mil. Av alle el-ferger som seiler langs norskekysten tilbakelegger MF Fannefjord den lengste strekningen når den krysser Tysfjorden i Nordland. Avstanden der er om lag 8 nautiske mil.

«Dette er en gamechanger,» sier Eivind Dale som leder Grønt Skipsfartsprograms Servicekontor for grønn flåtefornyelse. «Gamchanger er et sterkt ord, men økt seilingsdistanse fra 8 til 230 – eller nær 30 gangen – rettferdiggjør begrepet.»

Det er Enovas og NOx-fondets beslutninger om økonomisk støtte til prosjektet som nå muliggjør konkretisering. Totalinvesteringene i skipet ventes å overstige 700 millioner kroner. I tillegg kreves investeringer i ladeinfrastruktur som tilsammen ventelig vil beløpe seg til omlag 75 millioner kroner.

Støtten fra Enova og NOx-fondet vil i sum utgjøre omlag 300 millioner kr.

Omya Hustadmarmor vil ha ansvar for å tilrettelegge slik at skipet kan lade ved lasting i Brønnøy og ved lossing i Elnesvågen.

 

Solid støtte

«Disse prosjektene tar batterielektrifisering til nye høyder. Her strekker selskapene teknologien lenger enn det som har blitt gjort tidligere. Det er utrolig spennende å se hva som er mulig når man får til gode samarbeid mellom reder og vareeier,» sier Rune Holmen, leder for maritim transport i Enova.

«Dette er et prosjekt vi har jobbet med over lang tid, og vi er selvfølgelig både glad og takknemlig for at Enova og NOx-fondet støtter oss,» sier Magne Berge medeier og operatør for Berge Rederi.

«Vi er svært nær målet. Skipet er ferdig designet. Vi har avtale med verft for bygging. Infrastruktur for ladning i begge ender er sikret. Men,» understreker han, «ingen kontrakt er signert selv om det er nært forestående, og vi avventer feiringen til skipet ligger ved kai her på Hitra.»

I det samme tidsrommet, det som Magne Berge diplomatisk angir som «lang tid» har Grønt Skipsfartsprogram jobbet sammen med rederiet og ikke minst lasteeier Omya Hustadmarmor.

 

Sustainability is key

Omya Hustadmarmor har klare mål: Sustainability is key to our future success, poengterer de.

Men hvordan?

I samarbeid med Servicekontoret er potensialet kartlagt, og muligheter utviklet og konkretisert over enda lengre tid. Stikkord her har vært; logistikkanalyser, teknologiveiledning, konseptutvikling, utvikling av anbudsdokumenter og kvalitetssikring. Etter en anbudsrunde ble så Berge Rederi valgt for transport av kalkmarmor inn til Elnesvågen.

«Alle involverte har sett mulighetene. Alle har hatt klare mål om å redusere utslipp av klimagasser og seile grønt. Når alle samarbeider med en felles ambisjon og med tillit og gjensidig respekt til og for hverandre, kan vi skape det jeg her har benevnt som en gamechanger,» sier Eivind Dale i GSP.

Grønt Skipsfartsprograms Servicekontor for grønn flåtefornyelse trekkes frem av så vel rederi som lasteeier som en svært viktig aktør på veien mot målet om utslippsfri frakt av Omya Hustadmarmors kalkmarmor. Dette spenner helt fra kartlegging av potensialet for utslippskutt, gjennom overordnede konseptvurderinger ned til detaljer for søknadsprosesser overfor Enova og NOx-fondet.

 

Lav terskel for kontakt

Magnus Eide, som leder Grønt Skipsfartsprogram understreker også betydningen av samarbeid, ideutveksling og ideutvikling, selvfølgelig innenfor aktuelle konfidensialitets rammer.

«Ta kontakt,» sier han. «La terskelen være lav for å diskutere muligheter og ideer som kan utvikles eksempelvis gjennom piloter.”

Også det som nå er svært nær ved å bli til et konkret skip for konkret last startet som en ide.

Ideen her ble så utviklet innenfor et lukket prosjekt med svært få aktører. Gjennom en konkurranse mellom rederier ble Berge Rederi valgt.

 

Mer enn 100 partnere

GSP representerer et fellesskap av over 100 partnere fra hele verdikjeden – inkludert offentlige myndigheter. Programmets visjon er at Norge skal etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart.

 «Norge har ledet an i det grønne skiftet til sjøs. Det målet skal vi holde fast ved. Samarbeid er nøkkelen. Prosessene bak det som ventelig blir et nytt skip for Berge Rederi er eksempler til etterfølgelse,» sier Magnus Eide.

 

 

 

 

Om Berge Rederi

Berge Rederi AS er eier av en flåte på ti selvlossende bulkfartøy. Det største, MV Selvaagsund på 8.500 dwt ble levert i fjor sommer. De ti skipene opererer fra Svalbard i nord til Middelhavet i sør. Rederiet hører hjemme på Hitra, Trøndelag.

 

 

Om Omya Hustadmarmor

Omya Hustadmarmor med adresse Elnesvågen ved Molde er en av verdens største produsenter av finmalte kalkprodukter.  Produksjonen er basert på råvarer fra lokale gruver og gruver i Brønnøy i Nordland. Bedriften renser marmoren og produserer kalsiumkarbonat i både flytende form («slurry») og tørr form. Sluttproduktet benyttes i magasin- og glanset papir,

Bedriften eies av sveitsiske Omya, som har produksjon over hele verden.

 

 

Fakta om kalkmarmor

Kalkmarmor for Omya Hustadmarmor utvinnes fra et stor dagbrudd av Brønnøy Kalk og fraktes til Elnesvågen. Her finmales råstoffet og gjøres om til flytende form. Produktet kan anvendes ved produksjon av papir, eksempelvis glanset magasinpapir. Kalken gjør papiret hvitt og ugjennomsiktig.

 

 

 

Eivind Dale, leder av GSPs servicekontor for grønn flåtefornyelse

Magnus Eide, direktør GSP

 

Se oppslag i eksterne medier:

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.