Toppledere fra maritime næringer møter klima og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og opposisjonen til debatt om bord på Rygerelektra – helelektrisk passasjerbåt, i Pollen i Arendal.

13. august 2024: Topplederdebatt Arendalsuka. Hvordan komme raskt fra de første skipene til de første 100?

Ideene er der. Men beslutningene for bygging av båt uteblir. Fortsatt.

Kan EUs kvotesystem, som fra 1. januar 2024 nå også omfatter maritim transport, bli løsningen?

 

Tid:      Tirsdag 13. august fra kl 16:30 – 17:25
Sted:   Rygerelektra – helelektrisk passasjerbåt, Pollen, Arendal.

 

Til tross for stor vilje og entusiasme, grundig designarbeid og omfattende analyser ser vi at investeringsbeslutningene for å realisere nullutslippsskip ikke fattes. Pågående justeringer av de eksisterende virkemidlene har hatt begrenset effekt.

I maritim næring er det bred enighet om å endre virkemidlene. Jobbe for etableringen av et omstillingsfond, som også inkluderer differansekontrakter som det viktigste tiltaket.

Modellen for et slikt fond bør være det suksessrike NOx-fondet.

Dette for å følge opp hva EU har sagt, nemlig at pengene fra maritim transport skal øremerkes maritime næringer.

 

Om arrangementet

Hensikten med denne debatten er å motivere ledende politikere til å ta nødvendige grep. Gjøre det mulig å nå målene – å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030.

Debattdeltakerne utfordres til å gi svar på:

 • Hvorfor uteblir investeringsbeslutningene?
 • Hvilke styrker har NOx-fondsmodellen sammenlignet med øvrige virkemidler?
 • Hvordan kan NOx-fondsmodellen justeres og tilpasses til et omstillingsfond?
 • Hva kan et omstillingsfond oppnå – og hva står i veien for å etablere?
 • Hva kan og bør myndighetene og andre gjøre?

GSP utfordrer politikere og toppledere fra maritim næring til å debattere problemstillingene og sammen søke løsninger for at investeringsbeslutninger kan tas – og nye, miljøvennlige skip blir bygget.

 

Direktør for Grønt Skipsfartsprogram Magnus Eide, DNV, ønsker velkommen og deler aktuell status for omstilling av norsk innenriks skipsfart.

Daglig leder for NOx-fondet Tommy Johnsen vil gi en kort presentasjon av NOx-fondet og hvordan fondet kan justeres til et omstillingsfond.

Disse deltar i debatten:

 • Andreas Bjelland Eriksen, Klima- og miljøminister, Ap
 • Liv Kari Eskeland, Stortingsrepresentant, H
 • Knut Arild Hareide, Administrerende direktør, Norges Rederiforbund
 • Tor Arne Borge, Administrerende direktør, Kystrederiene
 • Even Aas, Styreleder, Maritimt Forum
 • Vegar Frihammer, COO / Styremedlem, Greenstat
 • Marthe Solaas, VP, Bunkring & Markedsutvikling, Yara

 

 • Debatten ledes av Eirill Bachmann Mehammer og Per Wiggo Richardsen, begge DNV.

 

 

 

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.