Tirsdag 18. juni 2024: Grønn skipsfart i den store verden; Status og trender fra USA og Asia

Tid:      Tirsdag 18. juni kl 09.00-10.00

Sted:    Kun digitalt

 

Miniseminaret er kun for GSPs partnere.

 

Registrer deg her

 

Målene er satt. Utslippen av klimagasser fra skipsfarten skal ned. Ned til 0 i 2050 har IMO vedtatt.

Grønt Skipsfartsprogram er et middel på vei mot målet. Men for oss skal Norge og norsk maritimt næringsliv naturlig nok ha hovedfokus.

Men hva skjer i den store verden? Hva er det mer globale bildet? Hvordan tenker rederier og verft om den aktuelle situasjonen, og hvordan posisjonerer de seg for å redusere utslipp fra skipsfarten, nå målene.

DNV vil i dette miniseminaret belyse den aktuelle situasjonen utenfor Europa. Først og fremst Asia og USA/Amerika.

Med bakgrunn i DNVs internasjonale tilstedeværelse, innsikt i kraft av egen tilstedeværelse og aktivitet, og nært samarbeid med rederier og verft vil Arnstein Eknes, segmentdirektør DNV Maritime belyse temaene og gi sine svar til spørsmålene:

  • Hvilke grønne drivstoff vurderes i Asia og på den andre siden av Atlanteren?
  • Er det ulike fokus for de ulike skipssegmentene?
  • Hva rører seg i markedene og hvordan tilrettelegger myndigheter? Insentiver? Reguleringer?
  • Og hvilke samarbeids konstellasjoner er viktig for oss, GSP partnere å kjenne til?

 

DNV har også gjennom Alternative Fuel Insight (AFI) til enhver tid oppdatert informasjon om tilgang til alternative drivstoff.

 

I dette miniseminaret vil vi også trekke frem eksempler om hvilke drivstoff som er tilgjengelig og hvor.

Ola Skåre, konsulent for DNV og sentral i Grønt Skipsfartsprogram vil med bakgrunn i AFI supportere Arnstein Eknes mht den aktuelle utviklingen og opptak av alternative drivstoff og teknologier for skip – med fokus på de samme geografiske regionen som nevnt over. Ola Skåre vil også være tilgjengelig for spørsmål i etterkant av presentasjonen.

 

           

Arnstein Eknes                                                  Ola Skåre

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.