Behovet for energi for å kunne gjøre skipsfarten utslippsfri er enormt. De om lag 500 største containerskipene i verden bruker i størrelsesorden 300 tonn tungolje daglig. Foto: Port of Hamburg

17. oktober: Miniseminar – Kjernekraft for skip

Tid: Tirsdag 17. oktober kl 09.00 – 10.00
Sted: Kun digitalt

Miniseminaret er kun for GSPs medlemmer.

Registrer deg her

Om seminaret

Jan Emblemsvåg, professor NTNU: «Hvis Norge skal fortsette å lede an i det grønne skiftet til sjøs, kommer vi ikke unna kjernekraft.»

Eirik Ovrum, DNV: «Kjernekraft er en teknologi som fungerer teknisk i dag, men kjernekraft for skip ligger fortsatt litt frem i tid.»

Og ikke minst: kjernekraft sliter med almen aksept.

De to leder hvert sitt arbeide relatert til atomkraft på skip.

Emblemsvåg leder Nuproship (Nuclear Propulsion of Merchant Ships), et forskningsprosjekt støtte av Forskningsrådet med 10 millioner kr.

Ovrum har ledet arbeidet med DNVs Maritime Forecast to 2050. Rapporten ble presentert i september.

I dette miniseminaret vil de to sammen dele sine synspunkter om kjernekraft og muligheten for at også kjernekraft kan bli en del av energimiksen for å kunne redusere utslipp fra skip og dermed kunne møte IMOs mål om 0-utslipp fra skipsfarten innen 2050.

Men – det er mange men og mange kritiske problemstillinger som må finne sin løsning på veien.

  • Hva med risiko?
  • Hva med radioaktivt avfall?
  • Hva med folks oppfatning og aksept?

Behovet for energi for å kunne gjøre skipsfarten utslippsfri er enormt. De om lag 500 største containerskipene i verden bruker i størrelsesorden 300 tonn tungolje daglig. Multiplisert med årets dager og omgjort eksempelvis til grønn ammoniakk vil det utgjøre nær halvparten av Europas samlede, årlige strømproduksjon, har Emblemsvåg uttalt til NRK. Ting vil ta tid. Det vil gå minst 10–15 år før vi kan se dette om bord på skip. Regelverk og godkjenning vil ta mest tid, tror Emblemsvåg.

 

Foto: Jan Emblemsvåg, professor, NTNU og Eirik Ovrum, senioringeniør DNV.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på LinkedIn eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.