8. august: Miniseminar –   IMO og EU strammer kravene. Status og oppdatering.

Tid: Tirsdag 8. august kl 09.00 – 10.00

Sted: Kun digitalt

Miniseminaret er nå gjennomført. Opptak er tilgjengelig her (kun for GSPs medlemmer).

IMO og EU strammer kravene. Tore Longvas presentasjon. (Kun tilgjengelig for GSPs medlemmer.)

Om miniseminaret

Mens mange av oss er på ferie, sitter delegatene til IMOs Marine Environment Protection Committee (MEPC) 80. sesjon samlet i London. Møtet finner sted 3. – 7. juli.

Tore Longva, Decarbonization Director i Regulatory Affairs, DNV er en av Norges representanter på MEPC 80. Tore er ekspert på dekarbonisering. Han har vært teknisk rådgiver for Norge under MEPC møter siden 2008.

Han vil på dette miniseminaret, som kun er åpent for GSP partnere, presentere sine ferske inntrykk fra det aktuelle møtet – et møte som da er gjennomført.

Tore Longva har fulgt IMOs arbeid over tid, og han vil med dette som bakgrunn også belyse IMOs overordnede fokus på dekarbonisering og mulige innstramminger av krav og reguleringer.

Det samme gjelder for EU.

Han vil på miniseminaret presentere hva som skjer i EU nettopp nå hvor både EU ETS (Emission Trading System) og FuelEU Maritime er endelig vedtatte reguleringer. Han vil klargjøre hva som er besluttet, og hvilke elementer som fortsatt er i spill.

Dette er nøkkelreguleringer som GSPs partnere vil måtte forholde seg til fra 2024 og 2025.

Kombinasjonen av nye internasjonale og regionale reguleringer vil føre til at nye tekniske løsninger blir nødvendige og at kostnader vil øke, til dels betydelig. Det vil også bli mer komplisert praktisk og juridisk å møte de nye kravene.

ETS vil føre til at alle skip i EU over 5000 GT vil måtte betale betydelige beløp for sine klimagassutslipp, med start i 2024. Bare ett år senere, i 2025, kommer FuelEU Maritime som i tillegg vil presse frem bruk av nye alternative drivstoff.

Dette vil ha stor betydning for skipsfarten både i Europa og internasjonalt.

Tore Longva, Decarbonization Director, DNV.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.