For rederier

GSP Servicekontor for flåtefornyelse skal bistå rederier i forbindelse med konkrete, grønne byggeprosjekter. Tjenesten skal være et praktisk tiltak som skal bidra til realisering av fornyelse av lasteskip.

GSP Service for rederier

Dagens lasteskipsflåte som betjener kysten og nærskipsfarten er karakterisert ved høy snittalder, gammel teknologi og dermed store utslipp av klima- og helsefarlige miljøgasser. Det er et stort behov for grønn flåtefornyelse. Rederiene mangler ofte den finansielle styrken, tekniske kompetansen og kapasiteten som kreves for å gjennomføre flåtefornyelse – spesielt ettersom det er snakk om ukjent, ny og grønn teknologi. Dette er bakgrunnen for GSP Servicekontor – et operasjonelt initiativ som skal bidra til å realisere og akselerere grønn fornyelse av lasteskipsflåten.

Formålet med Servicekontorets tjenester er å hjelpe rederier med å vurdere, spesifisere og finansiere kostnadseffektive nybygg basert på «need to have» og lavest mulig byggekostnad, men som likevel oppnår maksimal klima- og miljøgassreduksjon.

Tjenestene som leveres er i hovedsak innenfor kategoriene nedenfor, men er ikke nødvendigvis begrenset av disse.

  • Sammenligne ulike tekniske løsninger i forbindelse med nybygg og ombygginger
  • Vurdere grønne drivstoffalternativer tilpasset rederiets skipstyper og operasjon
  • Vurdere tiltak for modifiseringer av skip for å redusere energiforbruket
  • Veilede rederiet om mulighetene for investeringsstøtte i virkemiddelapparatet og bistå i søknadsskriving

Prisen på tjenesten skal ligge på et nivå som gjør Servicekontoret attraktivt for rederier – mellom gratis og lavkost – avhengig av interessen for tjenestene.

Videre skal ikke Servicekontoret ha konkurransevridende effekt. Spesielt i forbindelse med anbudskonkurranser er det viktig med transparens, for å sørge for at alle tilbydende rederier sitter med den samme informasjonen om hva Servicekontoret kan bidra med. Servicekontoret skal tilby kompetanseheving på like vilkår.

Kontakt for rederier

Christoffer-Bohmer

Christoffer Bøhmer
Principal Consultant in Maritime Environmental Technology
Send e-post

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.