Realiseringsprosjekter

Et langt steg nærmere et virkelig skip

Neste steg – etter at ideer er utviklet og modnet – er å føre prosjektene over i en konkret oppfølgingsfase. Her skal anbud lyses ut, løsningsforslag hentes inn og konkrete valg bli foretatt.

De underliggende sidene her vil også være de aktuelle rederier, verft og øvrige leverandørers møteplass med Flåtefornyelsesprogrammet for deling av informasjon.

Aktuelle realiseringsprosjekter

  • Felleskjøpet Agri / HeidelbergCement: Felleskjøpet Agri og HeidelbergCement har satt seg et ambisiøst mål: Et bærekraftig transportsystem uten utslipp av klimagasser, og dermed skal verdens første nullutslipps-bulkskip på plass.
  • AT Skog og NorStone samarbeider om en grønn befraktningsavtale. De ønsker å bidra til flåtefornyelse og en kystflåte med nullutslippsbulkskip. Shippingmiljøet er invitert til dialog i form av en RFI-prosess.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på LinkedIn eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.