10. februar: Miniseminar med Anne Jortveit

Tid: Torsdag 10. februar kl 09.00-10.00
Sted: Kun digitalt, på Teams

Miniseminaret er kun åpent for medlemmer av Grønt Skipsfartsprogram.

 

Arrangementet har passert

 

Skipsfarten er under press for å møte Parismålene hvor målet er å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Dette er også bakgrunnen for EUs mål om netto nullutslipp i 2050. Grønn ammoniakk er et nullutslipps drivstoff som har potensiale til å skaleres opp og kunne bli en betydelig del av klimaløsning også for deep-sea shipping. Som for de fleste nye teknologier og løsninger, trenger også grønn ammoniakk politisk drahjelp. Dette er tema for masteroppgaven «Norwegian policy for green ammonia as a climate solution for maritime sector», gjennomført på BI i 2021 av Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.

 

Agenda, spørsmål som det blir søkt svar på:

  • Hvordan kan norsk politikk bidra til å fremskynde utviklingen av grønn ammoniakk som klimaløsning for nasjonal og internasjonal maritim sektor?
  • Hvilke konkrete tiltak og virkemidler trengs og hvordan bør disse rigges?
  • Kan det å bidra til å få frem grønn ammoniakk som drivstoff innebære muligheter for norsk verdiskaping og eksport?
  • Hvilke motkrefter og innvendinger er viktige her?
  • Skygger «oljå» også for denne industrimuligheten?

 

Etter samarbeid med og innspill fra ledelsen i Grønt Skipsfartsprogram gjennomførte Jortveit våren og sommeren 2021 en rekke dybdeintervjuer og bakgrunnssamtaler med representanter fra blant annet maritim sektor, kraftsektoren og vareeiere. På dette miniseminaret presenterer hun funn og egne konklusjoner.

 

ammonia

 Ammoniakk

 

Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse, presenterer temaene skissert her og gir svar på spørsmål fra deltakerne. Hun ønsker også kritiske innspill og forslag før masteroppgaven i mars 2022 omarbeides til en rapport beregnet for politiske partier, stortingspolitikere, media og åpne seminarer.

 

Vel møtt!

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.