ASKOs sjødroner for transport av kontainere over Oslofjorden startet som en pilot i GSP. Tidlig høst 2022 ble de to skipene overlevert til sin eier. Prøveperioden er igangsatt og sjødronene klargjøres nå for regulær drift.  Illustrasjon: ASKO. 

13. april: Miniseminar – GSPs Årsrapport 2022 

Tid:       Torsdag 13. april kl 09.00 – 10.00 

Sted:     Kun digitalt 

Miniseminaret er åpent kun for GSPs partnere. 

Meld deg på her

 Om miniseminaret

Grønt Skipsfartsprograms årsrapport for 2022 er for kort tid siden overlevert Klima og Miljødepartementet. Magnus Eide vil i dette miniseminaret dele rapportens innhold og reflektere over resultatene GSP og programmets partnere har oppnådd gjennom fjoråret. 

Grønt Skipsfartsprograms aktivitetsnivå er høyere enn noen gang. Dette inspirerer den maritime næringen. Antall partnere i programmet er også høyere enn noen gang. Programmet teller nå (mars 2023) 120 deltakere hvorav 12 offentlig observatører. Tilsvarende tall ett år tidligere var 104 inkludert 11 offentlig observatører. 

Totalt 45 piloter er nå igangsatt siden programmet startet opp for åtte år siden. 10 av disse er pågående pilotstudier, 17 er realisert eller under realisering, mens 19 er under modning. Fem nye pilotstudier ble initiert i 2022.  

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.