13. februar: Miniseminar – Hvordan vil Norges energifremtid se ut?

Presentasjon av rapporten Energy Transition Norway

 

Tid:        Mandag 13. februar kl. 14.00-15.00

Sted:     Kun digitalt

Miniseminaret er kun åpent for GSP´s partnere.

Registrer deg her

 

Er Norge i rute for å oppfylle landets klimamål – både på kort og lang sikt?

Svaret er: Nei.

Det er mange utfordringer, og det som haster mest er å produsere mer fornybar kraft, for å nå klimamålene og for å sikre ny grønn industri.

Skip som skal seile utslippsfritt trenger mye, veldig mye fornybar kraft – i noen grad direkte, men først og fremst indirekte dersom skipet skal anvende grønt hydrogen eller grønn ammoniakk.

Norge har ambisiøse klimamål som innebærer en utslippsreduksjon på 55 % innen 2030 sammenliknet med 1990-nivåer, samt en videre reduksjon ned mot netto null innen 2050. Shipping er en del av dette målet.

DNVs modell viser at Norge vil redusere sine klimagassutslipp med bare 25 % innen 2030 og knapt 80 % innen 2050 sammenliknet med 1990-nivåer.

«Politikken svikter den grønne omstillingen» var Stein Lier Hansens klare konklusjon da han fikk presentert DNVs rapport seint sist høst.

Rapporten det her siktes til, og som ble utført i samarbeid med Norsk Industri, er Energy Transition Norway. Den gjør rede for DNVs syn på hvordan Norges energifremtid mest sannsynlig vil se ut.

Rapporten beskriver hvilke utviklingstrekk, utfordringer og muligheter Norge står overfor i tiden fram mot 2050.

Hovedfunn fra rapporten:

  1. Norge er ikke i rute for å oppfylle klimamålene for hverken 2030 eller 2050.
  2. Russlands invasjon av Ukraina har bidratt til å øke norsk energieksport på kort sikt, men vil bidra til en raskere nedgang i etterspørselen etter naturgass på lang sikt.
  3. Rekordhøye strømpriser, og et sannsynlig strømunderskudd i Norge i perioden 2026 – 2030, hindrer utviklingen av grønn industri.
  4. Kraft- og hydrogeneksport vil vokse frem mot 2050, men vil bare utgjøre en brøkdel av dagens energieksportinntekter. Inntektene vil falle dramatisk ettersom etterspørselen etter olje og gass avtar.

Det vil som alltid bli mulighet til å stille spørsmål i etterkant av presentasjonen.

Sverre Alvik

Sverre Alvik, som er DNVs Forskningsleder for energiomstilling og som har ledet teamet bak denne rapporten, vil selv presentere konklusjonene og grunnlaget for disse. Han har siden 2017 vært prosjektdirektør med ansvar for DNVs Energy Transition Outlook.

Sverre Alvik er utdannet sivilingeniør i Marin Teknikk fra NTNU og har jobbet 25 år i DNV hovedsakelig med energiindustrien og maritim industri.

 

Temaet for dette miniseminaret er ytterligere tidsaktuelt da den regjeringsoppnevnte Energikommisjonen har konkludert og vil overrekke sin rapport til departementet. Rapporten vil fra 2. februar være tilgjengelig, men allerede nå har en rekke medier delt lekkasjer. 

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.