14. juni: Hvilken finansiering kan være aktuell? Workshop

Når: Onsdag 14. juni 12:00 – 13:30

Hvor: DNVs kontorer, Høvik eller på teams

Hvem: Kun for GSP-partnere

Registrer deg her

Om workshopen

Hvordan kan partnernes gode ideer og intensjoner finne mulige og riktige finansierings løsninger?

GSPs medlemmer inviteres til workshop for GSPs EU-finansieringsradar, onsdag 14. juni.

Workshopen vil ta for seg utkast til dashbordet for fremvisning av potensielle, relevante finansieringsprogrammer (calls) og forbedringer og innspill til dette dashbordet.

Resultatet skal ved ferdigstillelse deles med alle GSPs partnere og vil ha som hensikt å bistå med å finne passende finansieringsprogrammer for GSPs piloter som vil kunne bidra til realisering av pilotene.

Målsettingen er å gjøre denne finansieringsradaren mest mulig levende og sørge for at den til enhver tid holdes oppdatert.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.