Hvilken EU finansiering kan være aktuell? Workshop

Når: Arrangementet er utsatt. Ny tid fastsettes etter sommerferien.

Hvor: DNVs kontorer, Høvik eller på teams

Hvem: Kun for GSP-partnere

Om workshopen

Hvordan kan partnernes gode ideer og intensjoner finne mulige og riktige finansierings løsninger?

GSPs medlemmer inviteres til workshop for GSPs EU-finansieringsradar.

Workshopen vil ta for seg utkast til dashbordet for fremvisning av potensielle, relevante finansieringsprogrammer (calls) og forbedringer og innspill til dette dashbordet.

Resultatet skal ved ferdigstillelse deles med alle GSPs partnere og vil ha som hensikt å bistå med å finne passende finansieringsprogrammer for GSPs piloter som vil kunne bidra til realisering av pilotene.

Målsettingen er å gjøre denne finansieringsradaren mest mulig levende og sørge for at den til enhver tid holdes oppdatert.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.