15. mars Partnermøte

Tid: Onsdag 15. mars 2023 kl. 10.00-15.00.

Sted: På Høvik, Veritassenteret, Møterom Big Blue, Veritas 3.

Partnermøtet er kun for medlemmer av Grønt Skipsfartsprogram.

Registrer deg her

Agenda

10.00 Velkommen

10.20 IMO og EU ETS

10.35 Hva er Inflation Reduction Act?

10.55 Leggstrekk

11.10 Utredning av det EØS-rettslige handlingsrommet i anskaffelser av fartøy

11.20 Grønn skipsbygging i Norge – forprosjekt

11.40 Virkemiddelrelaterte akt., profilering, informasjonsdeling

12.00 Utslippsfri maritim transport – nytt program

12.10 Lunsj

13.00 Administrativt, økonomi og styring

13.10 Status for Fase 5 pilotene

  • Omstillingsfinansiering fiskebåtrederier
  • Metanol drevet containerskip – ombygg
  • Logistikk 2030
  • Kriterier for omstillingsfinansiering av havner

14.00 Leggstrekk

14.10 Status for Fase 5 pilotene

  • Grønn massetransport i sirkulærøkonomi
  • Nullutslipp hurtiggående ferge
  • Miljøterminal i by-nær havn
  • Nullutslippsdrivstoff i LNG infrastruktur
  • Eksport-pilot – Hellas, 5 min

14.40 Godkjenning av nye piloter

14.50     Veien videre

15.00     Slutt – Mulighet for pilotmøter

Velkommen.
Narve Mjøs. Direktør Grønt Skipsfartsprogram

 

Klimapartnerskap regjeringen-næringen – GSP innspill

05 05 Sunnmørsposten kjernekraft Skipstekniske

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.