16. august: Topplederdebatt – Effektiv politikk for økt skipsbygging i Norge

Hvordan kan vi flytte mer verftsproduksjon hjem til Norge – med tilhørende tjenester og utstyr?

Norge har – i tråd med EUs krav og tilhørende sanksjoner – forpliktet seg til å redusere utslipp fra norsk innenriks skipsfart og fiske med minimum 50 %.

At eksportverdien fra norske maritime næringer skal opp, er et viktig mål for regjeringen. Samtidig skal altså utslippene fra skipsfart og fiske ned.

En uoverkommelig problemstilling eller en stor markedsmulighet for norske verft?

Innen 2030 skal – i henhold til regjeringens mål – norsk maritim verdiskapning og eksportinntekter være 50 % høyere enn hva de var i 2019. Hurdalsplattformen støtter opp om dette.

Grønt Skipsfartsprogram har invitert politikere og toneangivende aktører i ulike deler av den maritime næringen til debatt – ikke om målene over er mulige, men hvordan tilrettelegge og sammen jobbe for å oppfylle målene.

Fiskeri- og hav-minister Bjørnar Skjæran, som selv tar aktivt del i denne debatten, skal også lede regjerings arbeid mot de ambisiøse målene.

 

Tid:        Tirsdag 16. august fra kl 16:30 – 17:25

Sted:     Om bord på “Vision of The Fjords” – nedre dekk.

 

Debatten finner sted på «Vision of the Fjords» som selv er et konkret eksempel på at målene som danner grunnlagene for denne debatten er mulig å oppfylle. Skipet er bygget i Norge. Og det seiler helt utslippsfritt.

Arrangementet er åpent. Ingen påmelding. Vær oppmerksom på begrenset plass – maks kapasitet på nedre dekk er 150 personer. Prinsippet om første-mann-til-mølla vil gjelde. Debatten blir ikke streamet.

 

Program:

16:30 Velkommen – Narve Mjøs, VP DNV og leder av Grønt Skipsfartsprogram

Gjennomgang av program ved moderator – Per Wiggo Richardsen, VP DNV og kommunikasjonsdirektør for GSP

16:35 GSP studie: Verftspakke for økt, grønn konkurransekraft for skipsbygging i Norge – Magnus Eide, Phd. DNV og prosjektleder for GSP

16:45 Hvordan kan vi flytte mer verftsproduksjon hjem med tilhørende tjenester og utstyr?

Bjørnar Skjæran, Ap, Fiskeri- og havminister

Torgeir Knag Fylkesnes, SV, Stortingets næringskomite

Jørn Eggum, leder Fellesforbundet

Bjørn Laksforsmo, dir. Statens Veivesen

Stål Heggelund, bransjesjef Norsk Industri

Even Aas, konserndirektør Kongsberg, styreleder Maritimt Forum

Øystein Matre, daglig leder, Westcon Yards

 

Denne debatten vil fokusere på:

  • Hvordan vi kan styrke verftenes grønne konkurransekraft?
  • Hvordan vi kan flytte mer skipsbygging hjem og bygge skip både for norske rederier og for eksport ved norske verft?
  • Hvordan vi kan videreutvikle og ytterligere styrke den sterke posisjonen den samlede norske maritime næringen innehar?

17:25 Mingling

 

I dag sliter norske verft med å skaffe seg nye oppdrag. Tilfanget på nybygg  er begrenset. Samtidig pågår det omfattende fornying av den norske fergeflåten.

Og snart må fornyingen av småbulk- og stykkgodsflåten som seiler langs kysten vår ta til. I gjennomsnitt er disse skipene om lag 30 år gamle, og de er sterkt forurensende.

For småbulk- og stykkgodsflåten i resten av Europa er situasjonen den samme.

DNV har regnet på investeringsbehovet for en slik nødvendig flåtefornyelse som både norske og europeiske myndigheter er enige om at skal gjennomføres. Bare i Norge vil en slik fornyelse beløpe seg til 30 milliarder kroner totalt de neste 8 årene. For Europa som helhet vil beløpet være 375 milliarder kroner.

  • Dette gir muligheter for Norge og norske verft.
  • Dette krever at Norge og norske verft satser.
  • Mange sier nå eller aldri – mulighetsvinduet vil lukke seg kjapt.

 

Norge er et høykostland og har på grunn av det utfordringer i konkurranse mot andre europeiske skipsbyggingsnasjoner. Men Norge har også fortrinn. Ingen land er kommet like langt som oss i utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi innen shipping. De om lag 80 helelektriske fergene som seiler langs kysten vår er bevis på det.

For at norske maritime næringer skal kunne bygge videre på denne historien og dermed kunne være i stand til å ta større deler av den store flåtefornyelsen som må komme innenfor de mindre bulk og stykkgodsskipene, er det essensielt at norske, maritime aktører fortsetter å ligge et hestehode foran konkurrentene i andre land.

Det betyr at det må legges til rette for et hjemmemarked som tidlig kan ta i bruk fremtidens løsninger.

Eksportpotensialet vil kun utløses når vi utvikler oss til å vinne kontrakter innen segmenter hvor vi kan lykkes i serieproduksjon. Det har vi lykkes med før f.eks innen hurtigbåter (katamaran), og det må vi lykkes med igjen.

Og som regjeringen sier: Alle skal med.

Alle her betyr ikke minst verftene. Verftene utgjør et viktig nav i den maritime verdiskapningen. Lokalt, regionalt og nasjonalt. Rundt verftene utvikles andre deler av næringen.

Det er derfor behov for tiltak som raskt kan adressere de utfordringene norske skipsverft står overfor

 

 

I henhold tilArendalsukas egen hjemmeside skal 1.749 – utrolige ett tusen sju hundre og førti ni – arrangementer gjennomføres i byen disse fem dagene i uke 33. Mange av de omhandler grønn transport.

NHO Sjøfart inviterer til MØR Biffhus mandag kl. 18- 19. Tema der er framtidens transportløsninger. Pia Meling, Massterly presenterer GSP piloten Smarte fjordkrysninger.

 

 

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.