Arendalsuka

Stordekket Arendalsuka

17. august: Topplederdebatt om norsk flåtefornyelse

Opptak av hele debatten kan ses her:

 

Hvordan akselerere grønne offentlige og private innkjøp for å få bærekraftig logistikk?

Målene er klare. Utslippene fra skipsfarten skal ned. Flåten MÅ fornyes. Og last bør flyttes fra vei til sjø.
Men per i dag er det ikke tilstrekkelig etterspørsel etter frakt på grønne lasteskip. Betalingsviljen for grønn godstransport er heller ikke stor.
• Så hvordan skal en nå målene?
• Og hvordan skal en akselerere grønne offentlige og private innkjøp i hele verdikjeden?

Toppledere og fremtredende politikere vil debattere dette tirsdagen i Arendalsuka. Du er invitert til debatten – enten som tilhører om bord på Statsraad Lehmkuhl eller digitalt.

Tid: Tirsdag 17. august kl. 14:30 – 15:50
Sted: Arendalsuka, Stordekket på Statsraad Lehmkuhl.

Selv om debatten finner sted på stordekket på Norges største seilskute, er det begrenset plass og dermed begrenset, fysisk deltakelse. Max antall deltagere vil være 80. 

Store deler av flåten som seiler langs kysten vår er gammel med et betydelig behov for fornying. Omstillingstakten må øke.
For å lykkes, er det essensielt å få etablert markeder for bruk av grønne teknologier og drivstoff. Grønne offentlige og private innkjøpskrav i hele verdikjeden vil også lede til grønn sjøtransport. Men – dette er krevende å få til.
Noen vareeiere, som HeidelbergCement, Felleskjøpet og Veidekke, har tatt grep som fremmer markedene for grønn flåtefornyelse. Det samme gjelder offentlige innkjøpere av tjenester, som Statens vegvesen. Alle er vi tjent med at last flyttes fra trafikkerte og til dels farlige veier – til sjø.

• Hva kan vi lære fra disse tidlige vareeier-erfaringene?
• Hvordan kan politikerne etablere tiltak slik at det grønne skiftet og norsk flåtefornyelse kan skje på en effektiv måte – som også flytter last fra vei til sjø og som gir Norge økt konkurransekraft, sysselsetning og eksport?

Dette er de interessante og kompliserte spørsmålene topplederdebatten vil adressere denne gangen.
Møteleder: Sveinung Oftedal, KLD

Program:

14:30 Velkommen – Narve Mjøs, VP DNV og leder av Grønt Skipsfartsprogram

Gjennomgang av program – Sveinung Oftedal, Fagdirektør, Klima- og miljødepartementet

14:40 GSP Servicekontor for flåtefornyelse – Christoffer Bøhmer, DNV og GSP

• Erfaringer med grønne innkjøp

14:50 Flåtefornyelse av lasteskip

Ingrid Hovland, Vegdirektør, Statens vegvesen
Catharina Bjerke, Bærekraftsdirektør, Veidekke
Per-Kenneth Øye, Logistikksjef, Felleskjøpet

Sveinung Rotevatn, Klima- og miljøminister, V
Helge Orten, Leder Transport- og kommunikasjonskomiteen, H
Espen Barth Eide, Energi- og miljøkomiteen, Ap
Lars Haltbrekken, Energi- og miljøkomiteen, SV
Sandra Borch, Energi- og miljøkomiteen, Sp

• Hva er barrierene?
• Hva er løsningene?
• Hva bør politikerne prioritere – og hvorfor?

15:50 Mingling

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.