Gront Skipsfartsprogram debatt

18. feb: Politisk debatt om grønn maritim eksport

Hvordan kan vi sammen akselerere det grønne maritime skiftet og samtidig styrke internasjonal konkurransekraft?

Tid: Torsdag 18. februar kl 10.30 -12.00
Sted: Digitalt, via videolink fra denne siden.

Hovedmålsetning for debatten

 • Hvordan kan vi skape en effektiv politikk for grønn maritim eksport?
 • Etablere en felles forståelse for hvor skoen trykker og for muligheter.

Agenda

Debatten ledes av Anne Jortveit.

 • Velkommen, Narve Mjøs, Grønt Skipsfartsprogram
 • Presentasjon av for-prosjektet, Erik Jakobsen, Menon
 • Politisk diskusjon med regjeringen
  • Statssekretær Lars Andreas Lunde (H), Regjeringen
  • Espen Barth Eide, Ap
  • Torgeir Knag Fylkesnes, SV
  • Ola Elvestuen, V
  • Ask Ibsen Lindal, MDG
  • Terje Halleland, FrP
 • Oppsummering, Narve Mjøs, Grønt Skipsfartsprogram

Om debatten

Dette er en debatt du ikke bør gå glipp av. I alle fall dersom du er journalist, politiker/rådgiver, selv jobber i maritim næring, i offentlige etater relatert til maritim virksomhet, i forsknings- og/eller miljøorganisasjoner.

Regjeringens handlingsplan for eksport ble lagt frem høsten 2020. I handlingsplanen ønsker regjeringen å satse mer strategisk på norsk eksport i tettere samarbeid med næringslivet. Det fremtidige arbeidet for å fremme økt eksport skal innrettes på en slik måte at offentlige og private aktører skal identifisere felles strategiske satsingsområder som grunnlag for langsiktige eksportsatsinger, og etablere et forpliktende samarbeid hvor alle parter bidrar med ressurser, kompetanse og finansiering.

Verdien av grønn maritim eksport er et lyspunkt i en ellers utfordrende situasjon med tapte markedsandeler over tid for norsk eksport generelt. Dette gir ytterligere muligheter for norsk maritim næring og Grønt Skipsfartsprogram (GSP). Programmet vedtok i september 2020 å starte opp et for-prosjekt som skal berede grunnen for et slikt samarbeide med myndighetene. Menon har ledet dette for-prosjektet, og arbeidet er utført i tett samarbeide med Klima- og miljødepartementet og deltakerne i GSP.

Hovedkonklusjonene og anbefalingene fra dette for-prosjektet blir presentert som bakgrunn for den politiske debatten.

Les mer

Bekreftede deltakere

Foto: Regjeringen, Stortinget

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H), Regjeringen

Foto: Regjeringen, Stortinget

Stortingsrepresentant Espen Barth Eide, Ap

Foto: Regjeringen, Stortinget

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes, SV

Foto: Regjeringen, Stortinget

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen, V

Ask Ibsen Lindal, MDG

Stortingsrepresentant Terje Halleland, FrP

Erik Jakobsen, Styreleder og partner i Menon

Anne Jortveit, Nestleder i Norsk klimastiftelse

Narve Mjøs, direktør i DNV, leder av Grønt Skipsfartsprogram

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP