Menon rapport

Maritim eksport kan fordobles

De samlede eksportinntektene fra norsk maritim industri kan fordobles i løpet av dette ti-året. Innen 2030 kan inntektene ha økt til 200 milliarder kroner – fra 100 milliarder i 2019. Et systematisk, målrettet og forpliktende samarbeid mellom norsk maritim næring og norske myndigheter er nøkkelen.

Og dette omfatter bare maritim industri – altså skipsverft og utstyrsleverandører. I tillegg kommer en rekke andre tjenester og service.

Den norske maritime industrien har gjentatte ganger vist en eksepsjonell evne til å omstille seg mot nye markeder i utfordrende situasjoner. Dagens situasjon er utfordrende! Ikke bare gjelder det den aktuelle pandemien, men i større grad det grønne skiftet og de mer langsiktige virkninger som er i gang.

Hvis Norge lykkes med å lede an i den grønne omstillingen av maritim næring, har norske aktører potensial til å styrke internasjonale markedsandeler. Menon har utarbeidet en rapport Strategier for grønn maritim eksport hvor det anslås at de årlige eksportinntekter fra maritim industri (verft og utstyr) kan øke fra drøyt 100 milliarder kroner i 2019 til 200 milliarder kroner i 2030.

Kriteriene for suksess som fremheves i rapporten er:

  • forskningsbasert innovasjon
  • økt produksjonseffektivitet
  • utvikling av hjemmemarkeder
  • målrettet eksportarbeid

I rapporten er det også identifisert 23 konkrete virkemidler og tiltak innenfor disse fire områdene.

Og Norge er godt i gang. Vi leder an i det grønne skiftet. Eksemplene er mange. Utprøving og utvikling av nye muligheter, nytt utstyr og nye drivstoff har kommet lengere i Norge enn noe annet sted. Ikke minst takket godt samarbeid innen den brede, norske maritime klyngen.

Den norske konkurranseevnen er klart sterkest i markeder som preges av teknologisk utvikling, nye løsninger og små volumer – ofte tidlig i utviklingen av nye segmenter og markeder.

Torsdag 18. februar skal ledende politikere i regi av Grønt Skipsfartsprogram debattere:

Hvordan kan vi sammen akselerere det grønne maritime skiftet og samtidig styrke internasjonal konkurransekraft?

Følg debatten her >

Da regjeringen sist høst presenterte sin handlingsplan for eksport; For og med norsk næringsliv, var det hovedsakelig ett lyspunkt som ble trukket frem i den til dels mørke fremtidsbeskrivelsen. Maritim eksport.

Verdien av grønn maritim eksport er et lyspunkt i en ellers utfordrende situasjon med tapte markedsandeler over tid for norsk eksport generelt.

Verdien av grønn maritim eksport er et lyspunkt i en ellers utfordrende situasjon med tapte markedsandeler over tid for norsk eksport generelt.

Den maritime næringen i Norge har om lag 87.000 ansatte og står for om lag 17 prosent av Norges samlede eksport.

Aktiviteten i verdens nybyggmarkeder har falt kraftig de siste årene. Ordrebøkene er på et svært lavt nivå. Det er derfor grunn til å vente en sterk økning i nybyggaktiviteten, særlig i perioden 2026-2030. Mulighetene er til stede dersom vi sammen – myndigheter og næringsliv – tilrettelegger for det.

Følg debatten 18. februar, meld deg på debatten her> 
Der vil de største politiske partiene debattere hvordan Norges sterke posisjon kan utvikles og bli sterkere. Mulighetene er der.

 

I forkant av debatten vil Menon presentere hovedtrekkene i den nevnte rapporten.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP