Norge er en sjøfartsnasjon. Vi har rederier, vareeiere, verft, leverandører, havner, ansatte, arbeidsgivere og myndigheter som jobber sammen. Vi har en innovasjonskultur som skaper verdier, skaper arbeidsplasser, gir grunnlag for eksportinntekter.

Mer transport på sjø med utslippsfrie skip

– Det er forventet at transportbehovet vil øke de neste årene. Kravene til transportsektoren, som til alle andre sektorer, er at utslippene må ned. Da er det en nærliggende løsning for sjøfarts-nasjonen Norge. Mer transport må gjennomføres på sjø, og skipene må redusere sine utslipp og etter hvert bli utslippsfrie.

Dette sa Magnus Eide, til Media Planet som i dag (22. mars) via Aftenposten har publisert et omfattende bilag med tittelen Framtidens Industri.

For norsk maritim industri er målsettingen at Norge skal gå foran. Vise vei mot effektiv og miljøvennlig transport.

Artikkelen fra Grønt Skipsfartsprogram er tilgjengelig her.

Hele det omfattende og interessante bilaget er tilgjengelig her: Aftenposten Fremtidens Industri

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.