Miniseminar 19 mars: EU strammer til kvotesystemet. Hva betyr det for norske rederier?

19. mars 2024: EU strammer til kvotesystemet. Hva betyr det for norske rederier?

Tid:    Tirsdag 19. mars kl. 09.00 – 10.00
Sted:  Kun digitalt

Arrangementet er nå gjennomført. Presentasjonene og opptaket er tilgjengelig for GSPs medlemmer.

Presentasjoner Opptak av møtet

EUs klimapakke “Fit for 55” har som mål å sikre at EU når målet om å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030, sammenlignet med nivåene 1990. Dette påvirker store deler av norsk næringsliv, også de maritime næringene.

Maritim transport ble 1. januar 2024 inkludert i EUs klimakvotesystem.

Sentrale elementer i “Fit for 55”-pakken er EUs klimakvotesystem (EU ETS), som vil spille en viktig rolle i å oppnå målene om å redusere EUs samlede utslipp av klimagasser.

  • Men hvordan skal dette håndheves i praksis?
  • Hva blir konsekvensene for norske rederier og vareeiere?
  • Hvordan skal eksempelvis kjøp og salg av kvoter foregå?

Norske bedrifter har vært en del av klimakvotesystemet gjennom EØS-avtalen siden 2008. Per i dag omfatter dette systemet omtrent halvparten av de totale norske utslippene.

Miljødirektoratet fungerer som den nasjonale myndigheten for klimakvoter i samsvar med klimakvoteloven. Det vil si at Miljødirektoratet blant annet er administrerende myndighet for en rekke viktige funksjoner, inkludert tilsyn med maritim transport innenfor MRV (monitoring, reporting and verification), EUs klimakvotesystem og klimakvoteregisteret.

I dette miniseminaret vil Miljødirektoratet fokusere på:

  • Tilstramning av kvotemarkedet
  • Hva er sentrale oppgaver, krav og tidsfrister for de som opererer skipene?
  • Hvordan skal skipsoperatører åpne driftskonto (MOHA)?
  • Hva innebærer oppgjør av kvoteplikt?

Miljødirektoratet vil i sine presentasjoner besvare spørsmålene nevnt over. De vil også være tilgjengelig for deltakerne for oppfølgende spørsmål i etterkant av presentasjonene.

Presentasjonene gis av:

Huizhen Li, senior rådgiver ved Miljødirektoratet (Huizhen har erfaring fra skipsfartsnæringen og jobber i klimakvoteregisteret og skipsfart-seksjonen)

 

Thomas Pallesen, rådgiver ved Miljødirektoratet (Thomas har jobbet tre år i Miljødirektoratet, hovedsakelig med klimakvoteregisteret)

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.