Eirill Bachmann Mehammer: – Norge har et stort potensial for å skape nye næringer og arbeidsplasser gjennom havvind.

Vindmøllene er grønne. Det må også skipene være.

Målet ved utbygging av havvind er å skape grønn, elektrisk kraft. Men hva med skipene som skal ta del i installasjonene av offshorekonstruksjonene, og som senere skal betjene disse i driftsfasen?

Teknisk Ukeblad har satt fokus på Grønt Skipsfartsprograms pilot – Nullutslippsløsninger for installasjon og drift av flytende havvindturbiner.

Piloten ledes av Blåvinge – et langsiktig partnerskap mellom Hafslund og Fred. Olsen Seawind.

Harald Gundersen, Hafslund, sier til TU: – Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling av havvind på norsk sokkel og ser derfor på mulighetene for å benytte nullutslippsfartøy til å installere og drifte flytende havvindturbiner.

DNVs pilotfasilitator som også har prosjektansvar for GSP, Eirill Bachmann Mehammer, understreker at: – Norge har et stort potensial for å skape nye næringer og arbeidsplasser gjennom havvind, og mange aktører innenfor offshore kan finne synergier og nye muligheter i havvindsektoren.

Les hele TU artikkelen her.

Det endelige målet med piloten er å gjøre nullutslippsløsninger tilgjengelige for installasjon og drift av flytende havvind på Utsira Nord-området ved å etablere kritisk lokal infrastruktur for ammoniakk utnyttet av et ammoniakk-batteri-hybrid ankerhåndteringsfartøy. Med andre ord; både fyllestasjon og skip.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.