18. oktober: Miniseminar – Neste skritt for dekarbonisering – hva skjer i IMO og EU?

Tid:        Tirsdag 18. oktober kl 09.00 – 10.00

Sted:     Kun digitalt på Teams

Miniseminaret kun åpent for GSP´s partnere.

Registrer deg her

Velkommen til digitalt miniseminar 18. oktober kl 09.00 – 10.00.

 

«Dekarbonisering er vår tids store utfordring – og skipsfarten må ta sin del av ansvaret.»

Nesten enhver regulerende myndighet stiller seg i dag bak dette sitatet.

Men når man borer dypere i hva sitatet vil medføre, finner man fort at det er forskjeller i hva de involverte myndighetene mener med sitatet, og dermed hvordan veien videre for skipsfarten skal være.

Forskjellene er også store når målet om dekarbonisering skal konkretiseres til hvilke klimagass-lover og hvilke klimagass-reguleringer vi kan forvente. Her blir bildet både komplisert og til dels forvirrende.

I dette miniseminaret skal vi se på hva vi kan forvente de nærmeste årene fra IMO og EU.

Begge er nøkkelaktører for dekarbonisering av skipsfarten.

Det er mindre enn ett år til IMO (FN’s maritime organ) skal ha kommet frem til sine nye mål for reduksjon av klimagassutslipp fra skip globalt. Målet kan komme til å bety full dekarbonisering innen 2050.

Samtidig skal IMO konkludere på hva slags nye reguleringer som skal bringes til torgs. Her er tekniske drivstoffstandarder og karbonprising sterke kandidater.

Også EU er i gang med et lovarbeid som omfatter de samme – og flere! – elementer for skipstrafikk til, fra og innen EU. Eksempelvis forventer vi å se skipsfarten inkludert i EU’s kvotehandelssystem allerede fra 2024.

Tunge politiske forhandlinger er i gang i Brussel på dette så vel som på andre reguleringer. De første konklusjoner kan trolig forventes rundt årsskifte.

Kombinasjonen av nye internasjonale og regionale reguleringer vil over tid føre til at nye tekniske løsninger blir nødvendige og at kostnader vil øke, til dels betydelig. Det vil også bli mer komplisert praktisk og juridisk å møte de nye kravene.

Dette vil ha stor betydning for skipsfarten både i Europa og internasjonalt.

 

Eirik Nyhus, DNV’s Director Environment, vil presentere status for aktivitetene i IMO og EU med fokus på å klargjøre hva som faktisk foregår og hvilke mulige resultater som kan komme.

I etterkant av presentasjonen vil det bli full anledning til å stille spørsmål.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.