22. september Partnermøte 7 fase 5

Tid: Torsdag 22. september 2022. 10.00-15.00.
Sted: På Høvik, Veritassenteret, Møterom Big Blue, Veritas 3.

Partnermøtet er kun for medlemmer av Grønt Skipsfartsprogram

Registrer deg her

Agenda
• 10.00 Velkommen
• 10.20 NOx-fondets støttemuligheter
• 10.40 Energy Transition Outlook – Maritime forecast
• 11.00 EU Emission Trading System – skipsfart
• 11.20 Virkemiddelrelaterte akt., profilering, informasjonsdeling
• 11.40 Status GSP Servicekontor for flåtefornyelse av lasteskip

• 11.50 Lunsj

• 12.50 Administrativt, økonomi og styring
• 13.00 Status for Fase 5 pilotene
• Nullutslipp hurtiggående ferge
• Finansieringsløsninger for grønn, maritim infrastruktur
• Grønn transport i offentlige anskaffelser – asfalt
• Metanol drevet containerskip – ombygg
• Metanol drevet containerskip – nybygg
• Omstillingsfinansiering fiskebåtrederier

• 13.40 Leggstrekk

• 14.00 Status for Fase 5 pilotene forts.
• Ammoniakk-drift for deep sea bulk carrier
• Ammoniakk-drift for havtråler
• Ammoniakk-drift for stortank
• Eksport-pilot – Hellas
• Kriterier for omstillingsfinansiering av havner
• Nullutslippsdrivstoff i LNG infrastruktur

• 14.50 Veien videre
• 15.00 Slutt

Velkommen.
Narve Mjøs. Direktør Grønt Skipsfartsprogram

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.