Sealand Philadelphia

26th of April: Miniseminar – Retrofit of container ship to operate on green methanol

When: Wednesday 26 th of April 12.30 – 13.30 cet (central European time)

Where: Digital only

The seminar is open and free of charge.

The seminar took place as announced. Recording is available through this link.

The final report is now available.

Will it be possible to retrofit a middle-age container ship that operates on the 7 seas to become
emission free?

The pilot study on conversion of an existing container ship to methanol is now complete. The study has considered energy optimisation activities to reduce fuel consumption, and consequently emission reductions and CII compliance. The results will be presented together with Green Shippiing Programme.

In addition to the results, the process leading up to the results and the assessments of how the results can be realised will be presented. Following the webinar, the full report of project findings will be made available.


Norwegian

Tid: Onsdag 26. april 12.30 – 13.30

Sted: Kun digital

Miniseminaret er åpent for alle.

Miniseminaret ble gjennomført som planlagt. Opptak av seminaret er tilgjengelig her.

Sluttrapporten fra piloten er tilgjengelig her.

Kan et middelaldrende containerskip som opererer på de 7-hav bygges om til å bli tilnærmet utslippsfritt? Ja, er konklusjonen i denne pilotstudien, men det vil bli utfordrende å gjennomføre. Kostnadene blir store.

«Sealand Philadelphia» var det konkrete skipet som pilotstudien satte søkelys på. Skipet som ble bygget i 2008 har en lastekapasitet på 2.500 TEU. Det opererer på Amerikas vestkyst mellom California og Equador.

Målsetningen med pilotstudien var å:

  • Gjennomføre en tekno-økonomisk og sikkerhetsrelatert forstudie av gjennomførbarheten for bruk av metanol som drivstoff for containerskip.
  • Piloten er et initiativ for på litt lengre sikt å kunne redusere barrierene for storskala adopsjon av metanol.

Det endelige målet var å se på mulighetene for realisering av et middels stort containerskip til drift på fornybar metanol.

Pilotstudien er nå ferdigstilt og piloteierne SinOceanic og Thome vil på dette miniseminaret presentere resultatene, prosessen frem til resultatene og dele pilotens vurderinger for hvordan resultatene kan videreføres.

Nær 20 sentrale aktører i hele verdikjeden har vært involvert i utviklingen av pilotstudien.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.