GSP vil kunne utføre teknisk/økonomisk analyser, vurdere tilgang til og mulighet for norske støtteordninger, samt bidra i søknadsskriving og anbudsinnbydelser. Fartøy for Kystvakten er eksempel for hvor et samarbeid som beskrevet her vil kunne ha relevans. Illustrasjon: Vard / Teknisk Ukeblad.

26. september: Infomøte om offentlige, grønne innkjøp

Grønt Skipsfartsprogram (GSP) har sammen med Klima- og miljødepartementet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Miljødirektoratet (MD) etablert et prosjekt for å teste en ny gratistjeneste i GSP som skal hjelpe offentlige, maritime innkjøpere med å etablere grønne kriterier i innkjøp og leie av fartøy.

De nevnte partene inviterer utvalgte offentlige innkjøpsorganisasjoner til et informasjonsmøte for å diskutere samarbeidsmuligheter.

Meld deg på

Tid:       Tirsdag 26. september, kl 09.00 – 11.00
Sted:     Digitalt

Arrangementet er nå gjennomført. Opptak av presentasjonene og slidene anvendt er tilgjengelig her.

Opptaket av møtet finner du her Presentasjonene finner du her

Om prosjektet

GSP har siden oppstarten i 2015 opparbeidet en betydelig erfaring med å støtte private innkjøpere av grønne maritime transporttjenester og rederier med grønn flåtefornyelse.

GSPs kunnskap og praktisk erfaring kan derfor anvendes blant annet for å:

 • Vurdere og utnytte mulighetsrommet for energioptimalisering
 • Vurdere og velge grønne teknologier og drivstoff
 • Utarbeide forslag for forbedret logistikk og utnyttelse av fartøy/flåte

GSP vil også kunne utføre teknisk/økonomisk analyser, vurdere tilgang til og mulighet for norske støtteordninger, samt bidra i søknadsskriving og anbudsinnbydelser.

GSPs erfaring og kompetanse skal supplere kompetanse som tilbys fra DFØ og MD.

Tjenesten vil kunne ha relevans for:

 • Fartøy i Kystvakten, Kystverket, Havforskningsinstituttet, og andre forskningsskip
 • Transport i forbindelse med offentlige bygg- og anleggsprosjekter (overskuddsmasser, asfalt, salt, grus, betong og andre byggematerialer)
 • Passasjerferger
 • Andre offentlig eide eller innleide båter, f.eks. losskøyter, båter i ambulansetjenester og arbeidsbåter.

Agenda for møtet

 • Velkommen ved Klima- og miljødepartementet – Sveinung Oftedal, KLD
 • DFØ og MD sin rolle i testprosjektet – Odd Olaf Schei, DFØ, Nikolai Rivedal, MD
 • GSP og mulige gratistjenester – Narve Mjøs / Christoffer Bøhmer, DNV/GSP
 • Erfaringer med GSP: Innkjøp av grønne transporttjenester – Lars Erik Marcussen, Heidelberg Materials
 • Erfaringer: Ambulansebåt anskaffelsen for Helgelandssykehuset – Maylen Klo Dreyer og Stig Atle Johansen, Sykehusinnkjøp
 • Erfaringer med og planer om grønne innkjøp i Kystverket -Einar Bjørshol , Kystverket
 • Diskusjon – alle
 • Veien videre – Narve Mjøs, DNV/GSP

Les mer om Grønt Skipsfartsprogram her >

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på LinkedIn eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.