GSP vil kunne utføre teknisk/økonomisk analyser, vurdere tilgang til og mulighet for norske støtteordninger, samt bidra i søknadsskriving og anbudsinnbydelser. Fartøy for Kystvakten er eksempel for hvor et samarbeid som beskrevet her vil kunne ha relevans. Illustrasjon: Vard / Teknisk Ukeblad.

26. september 2023: Infomøte om offentlige, grønne innkjøp

Grønt Skipsfartsprogram (GSP) har sammen med Klima- og miljødepartementet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Miljødirektoratet (MD) etablert et prosjekt for å teste en ny gratistjeneste i GSP som skal hjelpe offentlige, maritime innkjøpere med å etablere grønne kriterier i innkjøp og leie av fartøy.

De nevnte partene inviterer utvalgte offentlige innkjøpsorganisasjoner til et informasjonsmøte for å diskutere samarbeidsmuligheter.

Se opptak

Arrangementet er nå gjennomført. Opptak av presentasjonene og slidene anvendt er tilgjengelig her.

Opptaket av møtet finner du her Presentasjonene finner du her

Om prosjektet

GSP har siden oppstarten i 2015 opparbeidet en betydelig erfaring med å støtte private innkjøpere av grønne maritime transporttjenester og rederier med grønn flåtefornyelse.

GSPs kunnskap og praktisk erfaring kan derfor anvendes blant annet for å:

 • Vurdere og utnytte mulighetsrommet for energioptimalisering
 • Vurdere og velge grønne teknologier og drivstoff
 • Utarbeide forslag for forbedret logistikk og utnyttelse av fartøy/flåte

GSP vil også kunne utføre teknisk/økonomisk analyser, vurdere tilgang til og mulighet for norske støtteordninger, samt bidra i søknadsskriving og anbudsinnbydelser.

GSPs erfaring og kompetanse skal supplere kompetanse som tilbys fra DFØ og MD.

Tjenesten vil kunne ha relevans for:

 • Fartøy i Kystvakten, Kystverket, Havforskningsinstituttet, og andre forskningsskip
 • Transport i forbindelse med offentlige bygg- og anleggsprosjekter (overskuddsmasser, asfalt, salt, grus, betong og andre byggematerialer)
 • Passasjerferger
 • Andre offentlig eide eller innleide båter, f.eks. losskøyter, båter i ambulansetjenester og arbeidsbåter.

Agenda for møtet

 • Velkommen ved Klima- og miljødepartementet – Sveinung Oftedal, KLD
 • DFØ og MD sin rolle i testprosjektet – Odd Olaf Schei, DFØ, Nikolai Rivedal, MD
 • GSP og mulige gratistjenester – Narve Mjøs / Christoffer Bøhmer, DNV/GSP
 • Erfaringer med GSP: Innkjøp av grønne transporttjenester – Lars Erik Marcussen, Heidelberg Materials
 • Erfaringer: Ambulansebåt anskaffelsen for Helgelandssykehuset – Maylen Klo Dreyer og Stig Atle Johansen, Sykehusinnkjøp
 • Erfaringer med og planer om grønne innkjøp i Kystverket -Einar Bjørshol , Kystverket
 • Diskusjon – alle
 • Veien videre – Narve Mjøs, DNV/GSP

Les mer om Grønt Skipsfartsprogram her >

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.