Northern lights ship

5. januar: Miniseminar med Northern Lights

Tid:Onsdag 5.januar 2022 09.00-10.00
Sted:Kun digitalt, på Teams

Miniseminaret er kun åpent for medlemmer av Grønt Skipsfartsprogram.

Arrangementet har passert

 

Velkommen til digitalt miniseminar 5. januar kl 09.00 – 10.00 på Teams.

GSP arrangerer digitale miniseminarer åpne for programmets deltakere.
Miniseminarenes varighet er en time, inkludert spørsmål.
Aktuelle temaer vil være innen grønne teknologier, drivstoff, utfordringer og utviklingsplaner.

Børre Jacobsen (administrerende direktør) og Baris Dolek (Shipping Commercial Manager) i Northern Lights presenterer temaene skissert her og gir svar på spørsmål fra deltakerne.

Northern Lights er i ferd med å etablere en verdikjede for transport og lagring av CO 2 og er en del av
Langskipprosjektet, initiert av Solberg-regjeringen og godkjent av Stortinget i januar 2021. Hvilke
muligheter representerer dette for norske, maritime næringer?

Agenda

 • Kort presentasjon av Northern Lights
 • Sammenhengen mellom Northern Lights og Langskip
 • Planer for skipstransport av CO 2
  • Antall skip og byggeplaner
  • Grønne teknologier og drivstoff
  • Utfordringer?
  • Hvordan kan norske rederier og leverandører posisjonere seg?
 • Konkurransesituasjonen mot grønt hydrogen
 • Veien videre, prosjektets fremdrift og milepæler

Langskip er et fullskala CO 2 -håndteringsprosjekt som skal demonstrere fangst, transport og lagring av CO 2 . Det bygges fangstanlegg på Norcems sementfabrikk i Brevik. CO 2 -en gjøres flytende og hentes av skip. Skipene skal så frakte lasten til et mellomlager i Øygarden nordvest for Bergen, for så å bli fraktet i rørledning til et reservoar i Nordsjøen – om lag 2.600 meter under havbunnen. Totalt skal det investeres mer enn 25 mrd NOK i Langskip-prosjektet.

Northern Lights CCS – transport og lagring av CO2 – equinor.com som altså er ansvarlig for å utvikle og drifte både transport og lagringsanlegget er en del av dette fullskalaprosjektet.

Industrial decarbonisation

Fase 1 av prosjektet skal være ferdig medio 2024.

Opptil 1,5 millioner tonn CO 2 skal kunne lagres årlig.

Northern Lights er eid av Equinor, Shell og TotalEnergies.

Les mer om Langskip og Northern Lights

 

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.