9.mars: Partnermøte 5, fase 5

Tid: Onsdag 9. mars 2022 10.00-15.00.
Sted: Kun digitalt, på Teams

Partnermøtet er kun for medlemmer av Grønt Skipsfartsprogram 

Arrangementet har passert

 

Agenda

 • 10.00: Velkommen
 • 10.15: Grønt Landtransportprogram (GLT)
 • 10.30: Maritim21
 • 10.50: EU ETS og Fit for 55 for skipsfarten – hva skjer? 
 • 11.10: Virkemiddelrelaterte aktiviteter, profilering, informasjonsdeling
 • 11.25: Status GSP Servicekontor for flåtefornyelse av lasteskip
 • 11.35 – 12.20: Lunch
 • 12.20: Administrativt, økonomi og styring 
 • 13.10: Fase 5 pilotstudiene som avsluttes
 • 13.30: Status for Fase 5 pilotene og GSP Teknologi Radar 
 • 13.55 – 14.00: Leggstrekk
 • 14.00: Status for Fase 5 pilotene / studiene – forts. 
 • 14.30: Presentasjon og godkjenning av nye piloter
 • 14.50 – 15.00: Veien videre

Velkommen.
Narve Mjøs. Direktør Grønt Skipsfartsprogram

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.