Ålesund kai

9. mars: Pilotseminar

Grønt Skipsfartsprogram inviterer til seminar

Pilotprosjekter for en grønn fremtid

Tid: Tirsdag 9. mars kl 10.00 – 14.00
Sted: Digitalt, via videolink fra denne siden.

Utfordringene knyttet til det grønne skiftet og veien mot en grønn fremtid er store. Valgene som kan tas er mange. På dette seminaret søker vi å belyse hvordan Grønt Skipsfartsprogram (GSP) gjennom et tett og bredt samarbeid, som involverer store deler av den maritime næringen, jobber for å kunne ta de riktige valgene – og dermed kunne tilrettelegge for å oppnå programmets overordnende mål.

Å bidra til at Norge etablerer verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart.

Dette er spørsmålene vi ønsker å belyse i seminaret:

 • Hvordan finner vi effektive logistikk- og teknologiløsninger på vei mot nullutslippssamfunnet?
 • Hvordan kan GSP hjelpe rederier, vareeiere, havner, verft, investorer, långivere og leverandører i dag, og i morgen?

Svarene vil vi gi ved å presentere konkrete pilotprosjekter og aktiviteter som resultat av tett og godt samarbeid i Grønt Skipsfartsprogram.

Utvikling av konkrete pilotprosjekter har vært et viktig virkemiddel for å kunne nå målene. Siden oppstart i 2015 og frem til utgangen av 2020 er til sammen 26 piloter gjennomført, hvorav 8 er realisert eller under bygging – i fire ulike faser.

GSP avsluttet ved årsskiftet fase 4 og presenterer i dette seminaret pilotene som er sluttført i denne fasen. (Nye piloter er allerede initiert i neste fase.)

I tillegg vil et utvalg andre pilotprosjekter fra tidligere faser som nå har kommet langt på veien mot konkret realisering også bli presentert.

Dette er et seminar som bør interessere og engasjere næringen selv, men også journalister, politikere og rådgivere, forskere og representanter for miljøorganisasjoner samt ansatte i offentlige virksomheter.

Agenda

10.00:        Åpning

 • Velkommen og gjennomgang av agenda, A. D. Ringdal, Norges Rederiforbund
 • Samarbeide for effektiv godkjenning for norsk flåtefornyelse, L. Alvestad, Sjøfartsdirektoratet
 • Grønt Skipsfartsprogram – et overblikk, N. Mjøs, DNV

10.30:        Pilotprosjekter

 • Hydro(gen)ship, J. P. Myklebost, Hydro
 • Roadmap for sustainable cruise in Norway, I. Tangerås, Cruise Norway
 • Biogass som drivstoff, E. Olsen, Torghatten
 • Ammoniakk som drivstoff, K. Wisløff, Color Line
 • Financing 2 degree shipping, S. Johannessen, KLP
 • Batteridrevet hurtigbåt, Einar A. Hunsager, Vestland FK 

12.00         Pause

12.40         Pilotprosjekter under realisering – fra start til i dag

 • Sjøtransport av byggeråstoff og Korn – HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri, L. E. Marcussen, HeidelbergCement
 • Batterihybrid bøyelaster, C. Fjell, Altera
 • Fleksibelt transportsystem med autonome skip, K. Olsen, ASKO
 • Flåtefornyelse, neste generasjon kystbulkskip, A. Buskop, VARD
 • Environmental Port Index (EPI), E. Husby, Bergen Havn

13.30         Q&A

14.00         Slutt

 

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP