Magnus Eide, DNV presenterte 8 grep for å styrke norske verfts muligheter. Foto: Tore Stensvold, TU.

Åtte konkrete grep for å styrke norske verfts muligheter

En negativ trend må snus. Norske skipsverft taper byggeoppdrag. Land som Tyrkia, men også EU-land som Nederland og Spania utkonkurrerer Norge. Dette kan ikke fortsette. Under Arendalsuka lovet statsråd Bjørnar Skjæran å ta grep.

Og forslag til grep fikk han servert på «et sølvfat» av Grønt Skipsfartsprogram.

Gjennom tett og godt samarbeid mellom GSPs partnere har DNV analysert den aktuelle konkurransesituasjonen for norske verft. Dette er så sammenlignet med rammebetingelsene for verft i andre europeiske land. Konkret er disse; i tillegg til Tyrkia, Nederland og Spania også Danmark og Polen.

I forkant av GSPs debatt presenterte så Magnus Eide, DNV – åtte konkrete grep for å styrke hjemmemarkedet og eksportmarkedet.

 • Stille krav til HMS-standard i offentlige anbud
 • Stille krav til klimautslipp i byggefasen ved offentlige anbud
 • Inkluder grønn skipsbygging i Norge som en del av prosessen med ny partnerskapsavtale mellom norske myndigheter og maritim næring
 • Stille krav til norsk språk i dokumentasjon ved offentlige anbud
 • Stille krav til å bygge norske forsvarsskip i Norge
 • Opprette en ekspertenhet til støtte for offentlige innkjøp
 • Stille krav til verdiskapning i Norge ved benyttelse av norske klima- og miljøstøtteordninger
 • Verftspakke i 2023-budsjettet

Den aktuelle debatten fant sted om bord i «Vision of the Fjords» under Arendalsuka. Statsråd Bjørnar Skjæran kunne, på tradisjonell politikervis ikke gi konkrete løfter der og da. Han delte dog synspunktene til et enstemmig panel fra det maritime næringslivet om at dette var viktige og nødvendige grep som kunne realiseres raskt.

Verftene er navet i den maritime klyngen. En verftsarbeidsplass skaper 5,4 arbeidsplasser i anen privat og offentlig virksomhet. Nye og mer miljøvennlige løsninger skapes i fellesskap i klyngen. Uten verftene stiller resten av næringen svakere.

Even Aas, konserndirektør i Kongsberg og leder av Maritimt Forum ga i debatten et konkret bilde av verftenes viktighet: «Norske verft er for oss og andre utstyrsleverandører særdeles viktige. Det er sammen med de vi kan utvikle og teste alternativer, forbedringer og nyskapninger. De norske verftene utgjør 20 prosent av vår omsetning, men de gir grunnlag for de 80 øvrige prosentene.»

«De norske verftenes konkurransekraft er svekket over de seneste årene. Særnorske regler, samt høyt lønns- og kostnadsnivå gjør det krevende for norske verft. Selv staten bygger ute og bidrar til at verftene må bygge ned,» poengterte Magnus Eide.

I regjerings styringsdokument, Hurdalsplattformen står blant annet – sitat: «Offentlige anskaffelser må utformes og kontraktstørrelsen må tilpasses slik at norske bedrifter kan delta i konkurransen.»

Narve Mjøs oppsummerte debatten og poengterte de åtte grepene og forslag til oppfølging, og videre hvordan GSP kan være en pådriver for at disse blir realisert – raskt.

Igjen – og på tradisjonelt politikervis unnlot statsråden å gi løfter, men presiserte at Grønt Skipsfartsprogram er velkomne til videre samarbeid. At hans dører – for å kunne videreføring de konkrete grepene – står åpne.

Innen 2030 skal – i henhold til regjeringens mål – norsk maritim verdiskapning og eksportinntekter være 50 % høyere enn hva de var i 2019. Hurdalsplattformen støtter opp om dette, og Skjæran skal selv lede regjerings arbeid mot disse målene.

I sin presentasjon påpekte Magnus Eide nettopp mulighetene: Grønn flåtefornyelse i Norge og resten av verden gir store markedsmuligheter for norsk maritimt næringsliv – ikke minst verftene. Men påpekte han: «For å lykkes må vi se på nye virkemidler. Vi må våge også å se mot andre segmenter enn verftene for øyeblikket retter seg mot.»

Små lasteskip i kystfart er ett slikt eksempel. 200 av lasteskipene bare i Norge må fornyes innen 2030.

Mulighetsrommet er stort, det er åpent og tilgjengelig nå, men det lukkes raskt.

Grep må tas. Se detaljert beskrivelse av de aktuelle grepene her.

Presentasjonen som ble gitt og som viste resultatene fra GSPs studie: Verftspakke for økt, grønn konkurransekraft for skipsbygging i Norge

Krise for norsk skipsbygging – Regjeringen lover lite, skriver Teknisk Ukeblad.

 

Magnus Eide har overfor Skipsrevyen – i etterkant av arangementet i Arendal –  pekt på muligheter for de norske verftene som behov for nye lasteskip genererer.

Følgende deltok i debatten: 

 • Bjørnar Skjæran, Ap, Fiskeri- og havminister
 • Helge Orten, H, Stortinget
 • Bjørn Laksforsmo, dir. Statens Veivesen
 • Stål Heggelund, bransjesjef Norsk Industri
 • Even Aas, konserndirektør Kongsberg, styreleder Maritimt Forum
 • Øystein Matre, daglig leder, Westcon Yards

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.