Havner samarbeider for mer sjøtransport

Pilotstudien Logistikk 2030 – Realisering av en bærekraftig sjøtransport – har ferdigstilt markedsanalyser og konseptutvikling, og er nå i en testfase. 20 store vareeiere deltar, inkludert piloteier ASKO.

De tre havnene i Trondheim, Bergen og Stavanger, som alle er medlemmer av Grønt Skipsfartsprogram og som også deltar i Logistikk 2030, jobber nå i parallell for å få frakt til Vestlandet og Midt-Norge direkte på båt og ikke på lastebil etter først å ha vært via Østlandet. Alle tre opplever at vareeiere viser stor interesse for en slik alternativ transport og vil samarbeide med rederier for å få dette til.

Dagens logistikk- og infrastruktur for frakt i Norge er utviklet på veitransportens premisser. Det meste av det som transporteres fra Europa til Norge passerer Østlandet, uavhengig av sluttdestinasjon. Det er dette havnene i Stavanger, Bergen og Trondheim vil gjøre noe med.

Det færøyske rederiet Smyril Line Cargo besluttet i 2021 å avslutte et prøveprosjekt for frakt med båt fra Rotterdam direkte til Vestlandet og Midt-Norge.

Flere av sjømatprodusentene som benyttet denne ruta hadde en sammenfallende kommentar da Smyril avviklet ruta: «Vi visste ikke hva vi hadde, før vi mistet det».

Flere rederier vurderer nå oppstart av ny rute.

Les intervju i Moderne Transport med markedssjef i Bergen Havn Nils Møllerup, markedsårdgiver i Trondheim Havn, Ann Iren Holm Rise og forretningsutvikler i Stavangerregionen Havn Eivind Hornnes.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.