Logistikk 2030: Realisering av en bærekraftig logistikk

Dagens logistikk- og infrastruktur for stykkgods i Norge er utviklet på veitransportens premisser der det meste av gods som transporteres fra Europa passerer Østlandet, uavhengig av sluttdestinasjon. En mer bærekraftig løsning vil være en ny nasjonal logistikk- og terminalstruktur med overgang fra dagens biltransport via Østlandet, til direkte transport til resten av landet via sjøveien.

Med direkte sjøtransport Europa-Vestlandet og Europa-Østlandet i begge retninger reduseres kostnadene og klimautslippet betydelig, samtidig som retningsbalansen blir bedre.

Pilotprosjektets mål

Studiens mål er derfor å lage et kunnskapsgrunnlag og en plan for realisering av en slik bærekraftig logistikk- og terminalstruktur basert på sjøtransport. Ved prosjektets slutt skal kunder teste ny sjøbasert logistikk mellom Norge og Europa. Testen skal realiseres i løpet av 3-4 år hvor det etterfølgende målet er en storskala-implementering med betydelig godsoverføring fra vei til sjø i løpet av 5 -10 år.

Status

Prosjektet ble igangsatt i mars 2019 og har gjennomført arbeidet med å kartlegge godsvolumer og transportmønster mellom Norge og Europa. Det er gjennomført telefonintervju med ca 50 bedrifter og dybdeintervjuer med 20 bedrifter.

Resultatene er benyttet til å vurdere nasjonale kundevolumer som egner seg for sjøbasert direkte distribusjon til Norge fra sentrallager-/konsolideringsterminaler i Europa i kombinasjon med eksportvarer. Prosjektet er nå i fase 2 hvor kartlegging av dagens transporttilbud pågår og vil deretter i fase 3 skissere anbefalt sjøbasert logistikkstruktur for 2030.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP