Innspill til «Anbefalinger for en norsk hydrogenstrategi»

NHO og LO har etablert en arbeidsgruppe og referansegruppe for å gi regjeringen anbefalinger for en norsk hydrogenstrategi. GSP er med i referansegruppen og har levert sine innspill.

Generelt mener GSP at brukersidens behov vektlegges for lite, til fordel for produsentsiden.

Det er svært store volumer hydrogen produsentene ønsker å eksportere til kontinentet. I dette arbeidet har GSP hatt et uformelt samarbeide med de fem hydrogenknutepunktene langs kysten som har fått støttetilsagn fra Enova, og som har svært sammenfallende synspunkter med GSP.

Høringsutkastet er ikke offentliggjort. GSP sine innspill finner du her.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.