Statsråd Barth Eide har selv markert et sterkt engasjement for at Norge skal kunne nå våre klimamål. Foto: KLD.

Lansering av veikart for grønn sjøtransport

Hvordan redusere klimafotavtrykket knyttet til transport for bygg- og anleggssektoren? Statens Vegvesen (SVV) har erfaringer og kan vise til konkrete resultater. Utslipp av CO2 per tonn utlagt asfalt er redusert med om lag 25% på bare to år – fra 2020 til 2022.

Mandag 9. januar overleverer Grønt Skipsfartsprogram (GSP) veikartet som gir retning og mål for omstilling til grønn sjøtransport innen hele bygg- og anleggssektoren. Basert på erfaringer og analyser – fra blant annet SVV – anbefaler veikartet grep for at sektoren skal oppnå reduksjon av klimagassutslipp og bidra til at Norge når klimamålene.

Mandag 9. januar

Kl. 15.30 – 16.00

 

Arrangementet er gjennomført.

Veikartet som ble presentert er tilgjengelig her.

 

Agenda

  • Innledning                                                                                                      Espen Barth Eide, KLD
  • Overlevering av veikartet til statsråden                             Narve Mjøs, GSP
  • Veikartet og bakgrunn                                                                        Edvard Sandvik, SVV
  • Innspill fra entreprenør                                                                      Randi Lekanger, Skanska
  • Oppsummering av statsråden                                                     Espen Barth Eide, KLD
  • Spørsmål fra pressen / mingling

Statens Vegvesen har ledet arbeidet som har resultert i veikartet. De har langt fra vært alene. Bak veikartet står også entreprenører med ansvar for noen av de største utbyggingene i landet vårt, statlige, fylkeskommunale og kommunale utbyggere og ikke minst transportører. Til sammen 18 aktører.

Statsråd Barth Eide har selv markert et sterkt engasjement for at Norge skal kunne nå våre klimamål. Og selv om transport ved bruk av skip svært ofte er mer miljøvennlig enn alternativene må også skipsfarten kutte utslippene siner raskere, har han uttalt en rekke ganger.

I sammendraget av veikartet, som statsråden får overlevert, blir nettopp overføring av transport fra vei til sjø også fremhevet.

Visjonen er å kutte klimagassutslippene betydelig, øke godsoverføring fra vei til sjø, og bidra til grønn verdiskapning.

Bygg- og anleggsektoren er Norges viktigste næring etter olje og gass, og stod i 2019 for 15% av verdiskapningen i landet. Det offentlige står for rundt 40% av omsetningen i denne sektoren, og det offentlige har dermed stor innflytelse på anskaffelsene som gjøres.

Klimafotavtrykket fra bygg- og anleggsektoren har mange fasetter. En av disse er knyttet til transport av masser og materialer – både inn og ut av byggeprosjektene.

Sjøtransport inngår som en viktig brikke i dette.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.