Magnus Eide ny leder i Grønt SKipsfartsprogram. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har i tillegg doktorgrad fra Universitetet i Oslo.

Magnus Eide leder Grønt Skipsfartsprogram

Skiftet er gjennomført. Magnus Eide leder nå Grønt Skipsfartsprogram, programmet han selv har vært med på å etablere og utforme. Narve Mjøs har bragt «stafett-pinnen» videre.

Magnus Eide har solid ballast som setter han i stand til å lede og utvikle programmet ytterligere – til partnernes og norske myndigheters beste.

Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har i tillegg doktorgrad fra Universitetet i Oslo. I sin doktoravhandling var fokus nettopp rettet mot hva som for GSP er hovedfokus; utslipp og tiltak for grønn skipsfart.

Magnus Eide har også vært sentral i Barometer for grønn omstilling i norsk innenriks skipstrafikk, en årlig gjennomgang fra DNV på oppdrag fra Klima og miljødepartementet.

Når han nå snart har 20 års ansiennitet i DNV (ansatt 2005), kjenner både utviklingen som har vært, kjenner status slik situasjonen for grønn skipsfart er, har et godt grunnlag for å kunne skue fremover – og i sum som leder av Grønt Skipsfartsprogram også vil kunne å se videre muligheter, vurdere teknologier, bidra til å tilrettelegge for fremtiden – er GSP i trygge hender.

 

Narve Mjøs, som har vært programmets leder siden oppstarten i 2015, har nå feiret sin 70-års dag, og har nå gått av ihht DNV sine aldersbestemmelser.

Narve vil fortsatt bidra med sin kunnskap og erfaring som innleid konsulent til DNV, GSP og andre.

 

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.