Ingunn Syrstad Bøgeberg, Seniorrådgiver for EUs Innovasjonsfond ved Enova. Foto: Magnus Rønningen Hansen / Lasse Berre - Enova

12. desember 2023: Utlysninger fra EUs Innovasjonsfond og Hydrogenbank

Tid: Tirsdag 12. desember kl 09.00 – 10.00
Sted: Kun digitalt

Miniseminaret er gjennomført.

Presentasjonen finner du her Opptaket av miniseminaret finner du her

EUs Innovasjonsfond og EUs Hydrogenbank

Enova har rollen som nasjonalt kontaktpunkt for EUs Innovasjonsfond og EUs Hydrogenbank og tilbyr rådgiving, finansiell støtte og bistand til vurdering av prosjektskisser. Enova ønsker å tilrettelegge slik at norske bedrifter gis tilgang til økonomisk støtte fra EU og vil gi en orientering om hvem som kan søke om støtte og for hva og når.

I dette miniseminaret vil Ingunn Syrstad Bøgeberg, Seniorrådgiver for EUs Innovasjonsfond ved Enova, gi svar på disse spørsmålene.

Som en liten pekepinn på hva miniseminaret skal inneholde forklarer hun at: «EUs Innovasjonsfond kan blant annet gi både investeringsstøtte og driftsstøtte til innovative klimaprosjekter og støtte til produksjon av fornybart hydrogen gjennom hydrogenauksjonen, gjerne omtalt som Hydrogenbanken.

Fondet støtter innovative demonstrasjonsprosjekter og er finansiert ved kvotesalg i EUs kvotesystem (ETS). Fra 1. januar 2024 skal maritim sektor inkluderes i ETS, og det vil derfor legges til rette for maritime prosjekter i fondet. Maritim transport nevnes konkret som eksempel.

Utlysninger

  • Neste utlysning åpner 23. november 2023. Det vil da være mulig å søke støtte fra to av EUs støtteprogram; hydrogenauksjon og prosjekttilskudd.
  • For hydrogenauksjon er søknadsfristen 8. februar 2024. Auksjonen er en ordning med produksjonsstøtte til aktører som skal produsere fornybart hydrogen.
  • For prosjekttilskuddet som tilbyr investeringsstøtte og driftsstøtte til innovative prosjekter med store reduksjoner i klimagassutslipp er søknadsfristen 9. april 2024.

Les mer

Om Enova

Enova forvalter det norske statlige Klima- og energifondet med formål om å nå Norges klimaforpliktelser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.