En ny utgave av håndboken; Ammonia as a marine fuel safety handbook er nå ferdigstilt.

Ny, revidert Ammonia Safety Handbook

Ammoniakk er ett av flere alternative drivstoff vurdert brukt for å oppnå målene om å redusere CO2-utslipp fra skip, men bruken av ammoniakk som drivstoff skaper nye sikkerhetsutfordringer knyttet til bunkring, lagring ombord, forsyning og forbruk.

IMO har som mål å kutte karbonintensiteten til alle skip med minst 40 % innen 2030. Noen nasjonale myndigheter har enda høyere ambisjoner – som Norge som har som ambisjon om å redusere utslippene med 55 % innenfor samme tidsramme. Karbonnøytrale drivstoff er helt avgjørende for å nå disse målene.

Ammoniakk er imidlertid et giftig kjemikalie, og det er viktig at sikkerhetsutfordringene løses før det kan anses som et av de foretrukne drivstoffene for skipsfart.

Så langt er ikke et internasjonalt regelverk for bruk av ammoniakk som drivstoff om bord på skip på plass. Dette må etableres parallelt med utvikling og modning av teknologien.

For to år siden publiserte Grønt Skipsfartsprogram (GSP) den første versjonen av «Ammonia as a marine fuel safety handbook», som ga industrien praktisk veiledning om håndtering av risikoer som oppstår ved bruk av en giftig gass som drivstoff. En ny utgave av håndboken er nå ferdigstilt og vil bli delt med bransjen på Nor-Shipping.

Den nye utgaven er tilgjengelig her.

Denne gir ny innsikt med hensyn til utvikling av

  • Reguleringer for å ivareta sikkerhet i alle ledd
  • Ammoniakkens egenskaper med hensyn til sikkerhet
  • Veiledning vedrørende sikkerhetsaspekter ved design av skipet, inkludert soner med fare for ammoniakk-eksponering, sikre områder om bord og operasjonelle aspekter.

Den nye håndboken inkluderer også ytterligere evaluering av egnetheten av å bruke sikkerhetskonseptet i gjeldende regelverk i IGF-koden for naturgass som drivstoff også for ammoniakk.

Sent i 2020 startet et GSP-pilotprosjekt ledet av Color Line for å undersøke utfordringer og muligheter for å bruke ammoniakk som drivstoff ombord på minst ett av Color Lines eksisterende fartøy. Senere er det gjennomført tre nye GSP pilotprosjekter for ammoniakk.

Denne andre revisjonen bygger på ytterligere erfaring fra disse tre pilotene i tillegg til Nordic Roadmap-prosjektet for introduksjon av nullutslippsdrivstoff i skipsfart.

«Vi mener at en overordnet diskusjon om farene og risikoene knyttet til bruk av ammoniakk som drivstoff er et svært nyttig verktøy i design og risikoevalueringer – tatt i betrakning mangelen på internasjonalt regelverk og at regler fra ulike klassifiseringsselskap ikke er testet for faktiske nybygg ennå,» sier Linda Hammer som har vært prosjektleder for utvikling av begge revisjoner av Ammoniakk-håndboken.

Håndboken er utviklet av DNV på oppdrag fra GSP, med innspill fra Sjøfartsdirektoratet og andre samarbeidspartnere i GSP. Den andre revisjonen er utviklet i samarbeid med Nordic Roadmap-prosjektet, som har gitt innspill til Nordiske myndigheter om sikker bruk av alternative drivstoff.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.