Overveldende interesse for verdens første utslippsfrie bulkskip

Interessen for å bygge og drifte verdens første nullutslipps bulkskip har vært stor. Langt større enn forventet. 31 rederier og 11 drivstoff leverandører meldte seg på i konkurransen. Nå pågår siste fase av arbeidet for å velge ut den ene som skal realisere båten og den ene som skal sørge for at båten får tilgang til grønt drivstoff.

– Vi håpet at en håndfull interesserte skulle melde seg. At tre-fire rederier og noen få drivstoff leverandører skulle se dette som en utfordring for konkretisering av det grønne skiftet. Men så rant mailboksen full og telefonen sto ikke stille. Dette er imponerende. Og dette er utfordrende.

Ordene tilhører Eivind Dale, prosjektleder i Grønt Skipsfartsprogram. Dale ivaretar prosjektfremdriften, men understreker at det er HeidelbergCement og Felleskjøpet som eier prosjektet, som er pådriverne og som ikke minst har vist evne og vilje til å sette seg det «hårete» målet om at deres frakt skal foregå utslippsfritt og dermed realisere verdens første utslippsfrie bulkskip.

Ideen bak det som nå materialiseres ble født i mars 2019. I juli 2020 annonserte statsråd Sveinung Rotevatn på vegne av Felleskjøpet og HeidelbergCement at en langsiktig kontrakt ventet på de som ville bli med å realisere ideen. Samtidig ble maritime næringsaktører invitert til å delta i anbudsprosessen. Innen utgangen av februar skal de to prosjekteierne beslutte hvem som blir valgt for å delta videre.

– For en fantastisk utfordring vi har fått, sier Lars Erik Marcussen, chartering manager, bulk vessels i HeidelbergCement. – Norske og øvrige europeiske interessenter har lagt frem gode forslag. Et begrenset antall er valgt bort eller har selv bestemt seg for ikke å ville være med videre. Men fortsatt er 16 rederier og alle 11 drivstoffleverandører med. Kreativiteten og kvaliteten i det vi så langt er presentert imponerer meg.

– Dette skal vi få til

Når februar blir til mars i år er valget foretatt og arbeidet for det ene rederiet og den ene drivstoff leverandøren med å utvikle detaljerte beskrivelse av valgt løsningen (fase 2) kan starte. I fase 3 skal HeidelbergCement og Felleskjøpet inngå en opptil 20 årig kontrakt med det aktuelle rederiet. Etter det vil fase 4 starte. Da vil stål kuttes og skipet bli bygget.

I henhold til de planene som er lagt, skal skipet starte å seile seint i 2023.

– Vi vet at vi er i gang med et utviklingsprosjekt som ingen andre har gjort før oss, sier Per-Kenneth Øye, logistics manager i Felleskjøpet. – Gjennom utmerket samarbeid med HeidelbergCement og Grønt Skipsfartsprogram, støtte fra norske myndigheter og ikke minst den kompetanse og kreativitet som den maritime næringen viser, skal vi få dette til.

I desember annonserte Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova at de gjennom Pilot-E vil bidra med finansiering. 12,3 millioner ble da tildelt for prosjektutvikling som dermed skal bidra til: «å realisere en 20 års transportkontrakt med nullutslipps-operasjon, som kombinerer Felleskjøpet og HeidelbergCement sine fraktbehov mellom Vestlandet og Østlandet.»

Det vil også bli søkt om ytterligere statlig støtte for finansiering av selve skipet.

 

Ett skip – to typer last

Det aktuelle skipet er et selvlosssende bulkskip på 5.000 dvt. med minimum 6.000 m3 lastekapasitet. Skipets lengde skal være inntil 105 meter. Maks dypgang 6,5 meter.

Skipet skal ikke ha utslipp av klimagasser under operasjon – verken til sjøs eller i havn. Minste rekkevidde under normale seilingsforhold og vær skal være 500 nautiske mil.

Skipet skal i hovedsak seile med korn for Felleskjøpet fra Østlandet til Sør-Vestlandet for så å ta stein og pukk som returlast for HeidelbergCement.

Det stilles krav om at skipet skal kunne gjøre en seilas – tur-retur på mindre enn en uke, igjen under normale seilingsforhold og vær. Forventet seilingshastighet vil da være 8-10 knop.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.