Sjøtransport av byggeråstoff og korn

Sjøtransport av byggeråstoff og korn

Store volumer av byggeråstoff og korn transporteres sjøveien langs kysten. Skipene som benyttes er relativt små og gamle bulkskip. Skipenes motorer er tilsvarende, gamle gjerne ineffektiv og selvfølgelig med fossilt drivstoff.

Piloteiere

company logo
HeidelbergCement
company logo
Felleskjøpet

 

 

 

 

 

Pilotprosjektets mål

HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri vil med denne piloten undersøke muligheten av å kombinere to vareeieres logistikkbehov. Er det mulig å kombinere Heidelbergs transport av stein og andre byggeråstoffer fra Vestlandet til Østlandet med Felleskjøpets transport av korn fra Østlandet til Vestlandet, og i sum gjøre det mulig å realisere nullutslipps bulkskip dersom samme skip kan benyttes begge veier?

Klima og Miljøminister Rotevatn

Status

Piloten ble igangsatt i mars 2019. Analyser av tidligere skipninger avdekket et betydelig potensiale for samordning og felles utnyttelse av skip. Alternative nullutslippsløsninger som tilfredsstiller distansekrav, energibehov og tilgang på drivstoff/energibærer er analysert. Kravspesifikasjon for transportløsningen med nullutslippsskip er utarbeidet og egnede kontraktsformer vurdert.

Opplegg for anbudsprosess for transportkontrakt med nullutslippsskip er skissert. Beregning av klima- og miljøgevinst, samt kost-/nytteanalyse er gjennomført i samarbeid med Vards pilot.

Basert på resultatene fra pilotprosjektet besluttet HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri i mai 2020 å samarbeide videre for å videreutvikle og realisere løsningen. Det vil gjennomføres med bistand fra Grønt Skipsfartsprograms Servicekontor. Målet er å oppnå nullutslipp/karbonnøytral sjøtransport. Vareeierne ønsker ikke å eie skip og prioriterer derfor løsninger hvor andre eier og driver.

Konkurransen for å bygge og drifte det aktuelle skipet ble avsluttet i mars 2021. Hele 31 – tretti en – enkeltrederier og konsortier har konkurrert.

Det norske rederiet Egil Ulvan ble valgt som eier og driver av dette, verdens første utslippsfrie bulkskip “With Orca“. Felleskjøpet Agri sammen med HeidelbergCement inngikk i mars 2021 avtale med rederiet for å få bygget et 93 meter langt, grønt skip. Det 5.500 dwt (dødvekttonn) store skipet vil ha både hydrogendrevet hovedmotor og brenselcelle ombord. Det skal også utstyres med to rotorseil og seile langs kysten av Sør-Norge. Under gunstige vindforhold vil skipet kunne seile i 8 knops fart med kraft generert fra de to vindrotorene alene.

Lasten fra øst til vest vil være korn for Felleskjøpet Agri, mens returlasten vil være byggeråstoff (pukk og grus) for HeidelbergCement.

Juni 2021

I juni 2021 ble så Statkraft og Skagerak Energi valgt som leverandør av grønt hydrogen til det aktuelle skipet. Konseptet som vant fram innebærer bytting av containere med komprimert hydrogen.

Høsten 2022

Høsten 2022 ble det så klart at vareeierne (Felleskjøpet og HeidelbergCement) og Statkraft ikke lyktes i å komme i mål med en avtale om kjøp av hydrogen og partene har konkludert med at man avslutter forhandlingene. Konkurransen om å kunne levere hydrogen til Ulvans fremtidige skip var hard. 10 andre kvalifiserte leverandører fikk den gang (juni 2021) nei på sine anbud. Nå åpnes nye muligheter.

GreenH ble senere valgt som ny leverandør av hydrogen.

Sjøfartsdirektoratet, som har deltatt aktivt i dette prosjektet, har sammen med Kystverket anvendt “With Orca” som eksempel på Norges fremskrevne rolle i det grønne skiftet til sjøs. Se videoen her.

Les mer

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.