Pilot-E tildeling for å redusere utslipp fra sjøtransport

Pilot-E delte like før jul ut julegaver på til sammen 70 millioner kroner til seks prosjekter. Målet for alle prosjektene er å utvikle nye løsninger som reduserer utslipp og forbedrer utnyttelse av energisystemer. Tre av prosjektene er rettet mot maritim sektor og skal bidra til å redusere utslipp fra sjøtransport.

Grønt Sjøfartsprogram via Servicekontoret for Grønn Flåtefornyelse har vært arkitekt bak søknaden til HeidelbergCement med partnere.

«En av GSP Servicekontorets aller viktigste oppgaver er å bistå rederier og vareeiere slik at nye, grønne skip kan bygges og erstatte gamle, forurensende skip. Vi skal ikke bare bistå i utviklingen av nye ideer, vi skal bidra å tilrettelegge for finansielle muligheter, og helt konkret bidra med søknader til det offentlige virkemiddelapparatet. Det er svært gledelig at prosjektene gjennom tildeling fra Pilot-E er et vesentlig steg nærmere realisering», sier Christoffer Bøhmer, leder for GSP Servicekontoret.

En rekke næringsaktører er involvert i alle de tre maritime prosjektene, mens tildelingene er adressert til tre konkrete mottakere: HeidelbergCement, Viridis og Green H.

  • HeidelbergCement med partnere: Tildeles 8,5 millioner kroner. Ambisjonen er å utvikle standardiserte løsninger for hydrogenforsyning og -bruk i maritim næring.
  • Viridis med partnere: Tildeles totalt 13,8 millioner kroner til utvikling, bygging og sjøsetting av det første ammoniakkfraktskip i en mindre flåte. Skipet skal benytte grønn ammoniakk som drivstoff.
  • Green H: Tildeles 5,9 millioner kroner. I prosjektet vil de utnytte egnede lokasjoner for å bringe frem hydrogen for ulike formål.

 

Christoffer Bøhmer, leder for GSP Servicekontoret.

Fakta om Pilot-E

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet. De skal også bli tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP