Illustrasjon: Naval Dynamics.

Reduser utslippene – bruk Oslofjorden

«Alle» skal redusere sine utslipp. Målene for det grønne skiftet er omfattende. Bare i Oslo-området fraktes daglig tusenvis av lastebillass på kryss og tvers og stein deponeres på steder det gjerne ikke er ønsket. Slik kan det ikke fortsette.

Det mener ti av de største aktørene i bransjen. Nå tenker de nytt. Sammen. Samarbeidet skal kunne effektivisere skipstransport, skape grunnlag for bygging av nye, utslippsfrie skip, skape nye arbeidsplasser og fjerne biler fra vegene.  

 

Hans Petter Johannesen, utviklingssjef  i Skanska og Viken Miljøpark AS, en av de aller største entreprenørene her i landet har en klar oppfatning: «Oslofjorden er en transportåre for overskuddsmasser ut fra de bynære områdene. Fjorden representerer et enormt potensiale for miljøvennlig transport.»

Noen mil lenger sør, langs Drammensfjorden ved Verket i Asker produserer Svelviksand sand- og singelprodukter til asfalt og betongindustrien. Mottakerne er store aktører som NorBetong og Unicon i Oslo, som leverer til entreprenører som Skanska,.

I dag brukes i all hovedsak skip for denne frakten fra Svelvik til Oslo. Men skipene som er tilgjengelige er gamle, lite miljøvennlige, og de returnerer ofte tilbake fra Oslo til Svelvik – uten last.

 

Ti store aktører vil samarbeide

På havna i Oslo møttes for kort tid siden Svelviksand, Unicon og NorBetong, en rekke entreprenører som Skanska, Veidekke, NCC, NRC i tillegg til NOAH og Oslo Havn. Formålet var å identifisere fraktbehov for grønne skip i Oslofjorden og vurdere mulige løsninger til beste for alle deltakerne.

Skanska som er entreprenør for Fornebubanen og flere parseller på E18 Vestkorrioderen, og Veidekke, som er entreprenør på en parsel på Fornebubanen, skal i Bærum alene håndtere flere millioner tonn overskuddsmasse de neste fem-seks årene.

Dette gir mulighet for resirkulering av overskuddsmasser.

Skanska, NRC og Veidekke kan komme til å frakte masser fra sprenging og graving i Oslo-området til Svelvik som så kan behandle og gjenbruke massene som innsatsfaktorer i betong og asfaltproduksjon. Dette betyr at skipene som frakter sand og singel til Oslo også kan fylles med overskuddsmasse tilbake.

«Vi ønsker å ta imot og viderforedle slike overskuddsmasser,» bekrefter Stig Skarbø som er konsernsjef i Stange gruppen/Svelviksand.

«Ved å flytte transporten av overskuddsmasser fra vei til sjø vil man redusere trailertrafikken ut fra Oslo-området med inntil 3 millioner kilometer eller 75 ganger rundt jorden pr år. Og»– legger han til – «i stedet for at disse massene er et problem blir de en ressurs som også vil skape nye arbeidsplasser. Inntil 25 nye arbeidsplasser for oss alene.»

 

Sirkulærøkonomi i praksis

På tilsvarende måte som «alle» har mål om å redusere utslipp, har «alle» mål om å skape mer sirkulærøkonomi, gjenbruke ressurser. Ikke minst gjelder det byggebransjen.

Skanska har eksempelvis som mål  å gjenvinne 80% av – i mangel av noe bedre ord – overskuddsmasser.

Dersom arbeidet som nå er i igangsatt av de ti nevnte og store aktørene gir resultater, kan nye, utslippsfrie skip operere innenfor en kostnadsramme som er økonomisk fordelaktig sammenlignet med dagens transport.

Eric Stauset, administrerende direktør i Unicon, konkretiserer nærmere: «Som en ledende leverandør av ferdigbetong søker Unicon nye måter å redusere miljøavtrykket vårt på. Vi ser nå for oss en spennende fremtidig løsning hvor vi kan la el-skip autonomt frakte sand og grus i Oslofjorden,» sier han.

Unicon produserer ferdig betong på Sjusjøya. Konkurrenten NorBetong skal åpne ny fabrikk samme sted til sommeren. For de er sikker og forutsigbar tilgang til stein og sand til betongfabrikken helt sentralt. NorBetongs administrerende direktør Otto Poulsen er like klar i sin uttalelse:

«NorBetong har stort fokus på miljøvennlige løsninger og er svært interessert i langsiktige avtaler for nullutslipps transport på Oslofjorden.»

 

Initiativ fra Grønt Skipsfartsprogram

Det var Grønt Skipsfartsprogram som tok initiativet til å bringe disse ti store aktørene sammen, aktører som i det daglige konkurrerer om kontrakter for bygg og anlegg i Oslo og omegn. GSP vil jobbe videre sammen med aktørene for å finne frem til mulige sjøbaserte transportløsninger med mål om hvordan disse kan realiseres.

Narve Mjøs, direktør for Grønt Skipsfartsprogram er imponert over at ti store aktører nå forener krefter og målsettinger på en slik måte. «Når uavhengige partnere kan søke løsninger til felles beste er jeg overbevist om at grønne skip vil bli konkurransedyktige. Prosjektet passer perfekt inn i Veikartet for gønn skipsfart som ble overlevert til Klima- og miljødepartementet i begynnelsen av januar»

«Jeg gleder meg til å følge dette prosjektet videre. Kanskje kan vi ha nye skip uten utslipp på Oslofjorden om et par-tre år,» avslutter Mjøs.

 

Se også Oslo Havns nettside. Oslo Havn – Reduser utslippene – bruk Oslofjorden

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.