Veidekke vil ha to nye, hydrogendrevne skip

Veidekke og Grønt skipsfartsprogram har signert en avtale om å jobbe fram kontrakter for bygging av to nye, hydrogendrevne lasteskip. Skipene skal frakte asfalt, pukk og grus langs norskekysten.

Asfaltering medfører betydelige utslipp av CO2. Ikke minst gjelder det sjøtransporten frem til der asfalten skal legges. Når de nye skipene er realisert, kan det vesentligste av disse utslippene fjernes.

Grønt skipsfartsprogram (GSP) og Veidekke har signert en avtale om å jobbe fram kontrakter for to nye, hydrogendrevne skip.

– Veidekkes mål om å bestille to hydrogendrevne bulkskip i løpet av høsten i år, er et tydelig signal til verft, rederier, vareeiere – og ikke minst myndigheter – om at vi er på rett vei. Regjeringens satsing på grønn flåtefornyelse under Grønt Skipsfartsprogram bidrar til konkrete resultater. Prosjektet vil gi et viktig bidrag til utslippsreduksjoner fra lasteskip og er den typen satsinger vi vil få se mange flere av med regjeringens nye klimaplan, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

I henhold til avtalen tar Veidekke sikte på å inngå kontrakt med et utvalgt rederi om bygging og drift av de to skipene i løpet av høsten. Veidekke ønsker å inngå avtale med et rederi om to selvlossende, hydrogendrevne og allsidige bulkskip – hver på 3.000 dødvekttonn som også kan benyttes av andre vareeiere.

Veidekke er Norges største asfaltentreprenør og transporterer rundt en million tonn asfalt, pukk og grus årlig på skip langs norskekysten. Transporten foregår med relativt små og gamle skip. Ved å erstatte disse med to større, hydrogendrevne skip vil Veidekke kunne kutte 5.000 tonn CO2 utslipp hvert år.

– Veidekke sluttet seg til Parisavtalen allerede i 2015 og vedtok i 2017 å redusere klimagassutslippene våre med 50 prosent innen 2030 og 90 prosent innen 2050. Fra 2021 forplikter vi oss ytterligere med et karbonbudsjett som vil bli fulgt opp på linje med økonomiske mål og HMS-mål. Vi ønsker å ha klima, miljø, bærekraft og samfunnsansvar som konkurranse-fortrinn, og da er denne nye satsingen på hydrogendrevne skip et viktig strategisk grep for oss, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur.

– Det viktigste vi gjør fremover for å få til et effektivt grønt skifte er å få markedene for bruk av grønne teknologier og drivstoff til å fungere. Den grønne omstillingen og økt bruk av hydrogen er avhengig av at prisen på hydrogen går ned. Økt bruk gir reduserte priser. Tiltak som dette er derfor svært viktig for å oppnå nettopp det, sier Narve Mjøs, direktør for Grønt Skipsfartsprogram.

 

 

Om Veidekke
Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 37 milliarder, og halvparten av de 8 200 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.