LOHC kart

GSP inviterer til åpen høring om veikart for grønn sjøtransport i bygg- og anleggsektoren

Veikart for grønn sjøtransport i bygg- og anleggsektoren – åpen høring

Statens vegvesen har i samarbeid med Grønt Skipsfartsprogram utarbeidet et utkast til Veikart for grønn sjøtransport i bygg- og anleggsektoren. 

Offentlige byggherrer, som Statens vegvesen, Nye veier, Statsbygg, fylkeskommuner og kommuner er, direkte og indirekte, store innkjøpere av transporttjenester for frakt av masser, byggeråstoff og byggematerialer. Det er et stort potensiale for å redusere utslipp av klimagasser og annen miljøforurensing, fra denne transporten i tråd med Norges mål. Dette kan oppnås både ved overføring av gods fra vei til sjø, og ved å redusere utslippene fra transporten som allerede går på sjø.

En rekke fylkeskommuner, kommuner, statlige etater og representanter for næringen stiller seg bak Veikartet som vist i logoskyen på side 5.

«Veikartet er et av resultatene fra GSP piloten Grønn sjøtransport i offentlige anskaffelser. Det er godt forankret i Statens vegvesen og vi er veldig glade for at Vegdirektøren, Ingrid Dahl Hovland vil signere forordet,» sier leder av Grønt Skipsfartsprogram Narve Mjøs.

«Veikartet er et forslag til en bred, samlet og godt forankret strategi for å stimulere det grønne skiftet innen bygg- og anleggsektoren, samt overføre last fra vei til sjø i henhold til Nasjonal Transportplan», poengterer Ingrid Dahl Hovland i sitt forord.

Dette er en invitasjon til å gi innspill til dokumentet og til å delta på den åpne høringen om Veikartet 30. November 13:00 – 14:30 på Teams.

Program:

Moderator: Edvard Sandvik, SVV

  • Velkommen – Narve Mjøs, DNV
  • SVVs motivasjon og GSP Pilot – Thor Asbjørn Lunaas, SVV
  • Veikart – Helge Drøsemeyer, DNV
  • Q&A – Edvard Sandvik, SVV
  • Kort oppsummering og veien videre – Edvard Sandvik, SVV

 Meld deg på til høringen 30. november her 

Registrer deg her

Etter høringen planlegger vi at den endelige versjonen av Veikartet lanseres av regjeringen tidlig i januar. Invitasjon til lanseringen vil komme når datoen for dette arrangementet er fastsatt.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.