Aker BioMarine

Aker BioMarine høster av de store krillforekomster i Antarktis. Gjennom bioteknologisk innovasjon er selskapets mål å bidra til å forbedre menneskenes helse. Dette skjer gjennom å utvikle krillbaserte ingredienser for bruk i farmasi.

Selskapet ble opprette med bakgrunn i en sterk tro på de positive helseeffektene av krill.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.