Smarte fjordkrysninger

12. mai. Ferger – bedre for Norge enn bro og tunnel

Tid: Torsdag 12. mai kl. 09.00-10.00
Sted: Kun digitalt, på Teams

Aktuelle temaer vil være innen grønne teknologier, drivstoff, utfordringer og utviklingsplaner.

 

Arrangementet har passert

 

Automatiserte ferger, men fortsatt med noe bemanning er alternativ til bygging av bro og tunnel. Til og med et bedre alternativ til kostbare broer og tunneler som skaper dype innhogg i naturen.

Et helt nytt konsept kan også gi økt effektivitet, hyppigere avganger og god fremkommelighet.

Agenda for miniseminaret vil være:

  • Små, autonome, utslippsfrie ferger med høy avgangsfrekvens vil gi et bedre tilbud enn dagens fergeløsninger
  • Slike ferger vil være et bedre og ikke minst langt rimeligere alternativ til kostbare bro eller tunnel løsninger
  • Kan en satsing på utvikling av autonome nullutslippsferger styrke norsk maritimt næringsliv som verdensledende innen grønn skipsfart?

I dag transporteres biler og passasjerer over fjorder og sund av selvstendige enkeltferger. På samme strekning går gjerne en annen, like selvstendig søsterferge når rutetabellen sier det. Og over nabosundet går en tredje ferge som tilhører et annet rederi, og som det aldri samarbeides med.

Slik har det vært, lenge, men slik behøver det ikke å forbli.

Konklusjonen fra piloten, som Massterly har ledet og som i tillegg har bestått av Sjøfartsdirektoratet sammen med de tre største fergerederiene og en rekke aktører i maritim industri samt Statens Vegvesen er klar og konkret:

En serie ferger bygges med en enklere konfigurasjon og driftes med redusert bemanning ombord, støttet av et fullt bemannet og mer avansert morfartøy som utgjør et lokalt sikkerhetsnett for de enklere fergene. 

En flåte bestående av ett morfartøy og flere mindre datterfartøy vil i tillegg kunne støttes av digitale tjenester og kompetente ressurser fra et kontrollsenter på land.

De foreslåtte løsningene vil også legge grunnlag for økt verdiskaping i norsk maritim næring. På samme måte som norsk maritim industri har utviklet teknologi og løsninger for elektrifisering i skipsfarten, kan nye, norske arbeidsplasser skapes for bygging og drift av flåter av ferger med avanserte, autonome løsninger.

-Vi kan ikke eksportere «hull i fjell», sier Meling retorisk. -Men vi kan eksportere fartøy, utstyr, tjenester og løsninger for effektivisering og nyskapning innen maritime næringer.

Mer detaljert beskrivelse og de samlede konklusjonene er presentert i pilotens slutt-rapport: Smarte Fjordkrysninger.

Pia Meling, sentral i ledelsen av Massterly presenterer konklusjonene fra GSPs pilotprosjekt Smarte fjordkrysninger, fokuserer på temaene skissert her og gir svar på spørsmål fra deltakerne.

Smarte fjordkrysninger – Grønt Skipsfartsprogram (grontskipsfartsprogram.no)

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.