13. februar 2024: Sikkerhet ved bruk av hydrogen som drivstoff

Tid: Tirsdag 13. februar kl 09.00 – 10.00
Sted: Kun digitalt

Arrangementet er nå gjennomført. Presentasjonene og opptaket er tilgjengelig for GSPs medlemmer.

Presentasjoner Opptak av møtet

Agenda for seminaret

CO2 utslipp fra skip skal reduseres. Alternative drivstoff må tas i bruk. Men alternativene er begrensede. I tillegg til ammoniakk (eget miniseminar 6. februar) er hydrogen ett alternativ – flytende hydrogen, eventuelt trykksatt hydrogen. I alle tilfeller må sikkerheten rundt alle ledd ved bruk av hydrogen for skip ivaretas.

Gjennom dette miniseminaret vil Sjøfartsdirektoratet sammen med DNV sette fokus på risiko ved håndtering og bruk av hydrogen som drivstoff på skip. Videre vil de belyse de barrierer som må etableres for å ivareta sikkerheten.

I tillegg vil også Norled, som i fjor satte verdens første hydrogendrevne ferge Hydra inn i regulær trafikk i Rogaland, dele av sine erfaringer etter snart ett års drift.

Disse kommer

  • Fra Sjøfartsdirektoratet stiller: Simen Mildal, Lead Green Shipping Technologies
  • Fra Norled: Erlend Hovland, teknisk direktør
  • Fra DNV: Ivan Dehlic, Senior Principal Engineer, Alternative Fuels & Piping Systems

Mer om innholdet i seminaret

Hydrogen brukes i landbasert industri, og industrien har over lang tid bygget opp sin erfaring for sikker bruk. Hvorfor er det da så vanskelig å anvende hydrogen på skip? Eller kanskje er det ikke så vanskelig likevel?

Hydrogen for skip kan anvendes enten i flytende form eller trykksatt. Hva er forskjellen og hvilke implikasjoner med hensyn til sikkerhet må ivaretas for hver av formene?

Rammene for alle GSPs miniseminarer er 60 minutter. Tidsrammen setter naturlig nok begrensninger for hvor omfattende temaene nevnt her kan belyses.

GSP vil senere følge opp hydrogen som tema i andre miniseminar(er).

Starten på historien om bruk av hydrogen som «grønt» drivstoff for skip er allerede skrevet av Norled. Deres konkurrent er klar til å skrive videre på historien. I henhold til kontrakt med Statens Vegvesen skal to hydrogendrevne ferger tas i bruk for sambandet Bodø – Lofoten allerede i 2025.

 

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.