6. februar 2024: Sikkerhet ved bruk av ammoniakk som drivstoff

Tid: Tirsdag 6. februar kl 09.00 – 10.00
Sted: Kun digitalt

Arrangementet er nå gjennomført. Presentasjonene og opptaket er tilgjengelig for GSPs medlemmer.

Presentasjoner Opptak av møtet

CO2 utslipp fra skip skal reduseres. Alternative drivstoff må tas i bruk. Ett av få alternativer er ammoniakk. Men ammoniakk er giftig, og sikkerheten rundt alle ledd ved bruk av ammoniakk for skip må ivaretas.

Yara er verdens største ammoniakkforhandler. Selskapet har lang og anerkjent erfaring med produksjon og håndtering av ammoniakk. Mer enn 100 år ifølge selskapet selv. For få uker siden annonserte de også at de vil bygge og drifte verdens første containerskip, Yara Eide som vil bruke ren ammoniakk som drivstoff.

GSP sammen med DNV og Sjøfartsdirektoratet lanserte allerede i 2021 «Ammonia as marine fuel safety handbook» – en veileder i håndtering av risikoer ved bruk av ammoniakk som drivstoff. Håndboka er senere revidert og oppdatert (2023).

DNV publiserte også klasseregler for ammoniakk som drivstoff i 2021, og det pågår utvikling av et internasjonalt regelverk i IMO.

Disse tre – Yara, Sjøfartsdirektoratet og DNV – vil i dette miniseminaret fokusere på sikkerhet i alle ledd. Transport og lagring før ammoniakk bunkres på skip, i tillegg til drivstoffets «vandring» om bord i skipet fra før bunkringen til etter forbrenningen.

Yara vil i dette miniseminaret dele av sine erfaringer med produksjon og frakt av ammoniakk og fortelle hvordan ammoniakk kan håndteres på en forsvarlig måte. De vil videre fokusere på:

  • Sikkerhetshåndtering av ammoniakk
  • Hva er status på planlagte prosjekter og hva skjer nå (tidlig 2024)
  • Litt om rammeverk og krav fra eksempelvis DSB ved etablering av fasiliterer for bunkring

DNV og Sjøfartsdirektoratets fokus vil være relatert til:

  • Hva er de viktigste risikoaspektene ombord, sikkerhetsbarrierer – hvordan håndterer vi disse?
  • Klassereglene – en kort oversikt over de viktigste kravene
  • Eksempler fra den pågående utviklingen nettopp nå

Tidsrammene for GSPs miniseminar er 60 minutter – inkludert 15 minutter til spørsmål og svar i etterkant av presentasjonen.

Temaene over er store og omfattende. I dette miniseminaret vil GSP naturlig nok kun gi en kortfattet oppdatering og innsikt, «skrape litt i overflaten» og rette fokus mot det som maritim næring står foran ved bruk av ammoniakk som drivstoff.

Du møter

  • Fra Yara bidrar: Ksenia Zakariyya, HESQ Manager
  • Fra Sjøfartsdirektoratet bidrar: Simen Mildal, Lead Green Shipping Technologies
  • Fra DNV bidrar: Torill Grimstad Osberg, Senior Principal Engineer, Alternative fuels & piping systems

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.