Verdens første ferge som bruker hydrogen som drivstoff er et resultat av utstrakt samarbeid og målrettet fokus. Et nytt steg på veien mot det grønne skiftet på sjøen. Foto: Norled.

Fergehistorien må utvides

I dag, 29. juni ble MF Hydra døpt. Verdens første ferge som bruker hydrogen som drivstoff.  Dåpen markerer enda en milepel i det grønne skiftet på sjøen.

 

Norled eier og opererer ferga. Selskapet har grunn til å feire, slik de hadde det i 2015 da verdens første heleelektriske ferge ble døpt. Samtidig har deres direktør Heidi Wolden tidligere sagt klart ifra: «Nøkkelen for å kunne lykkes med det grønne skiftet er samarbeid.»

Ikke minst samarbeid med Statens Vegvesen. MF Hydra er et resultat av en utviklingskontrakt med nettopp Statens vegvesen (SVV).

SVV har vært svært avgjørende for den positive utviklingen som har ført Norge frem til å innta lederposisjon i det grønne skiftet på sjøen. De har stilt krav. Tøffe krav som igjen har resultert i utslippsreduserende og utslippsfrie løsninger.

De stilte krav og hadde tildelingskriterier som resulterte i verdens første helelektriske ferge Amper, 2015. I dag er det snart 80 helelektriske ferger i Norge.

Likhetstrekkene er mange til Hydra. I en ny konkurranse som startet i 2017, stilte SVV krav om minst 50 % hydrogendrift.

Når ferga nå er døpt, har den allerede vært i drift – med hydrogen som drivstoff – i flere måneder. Den har for øvrig også en batteripakke (1360 kilowattimer) om bord.

«Hydrogen representerer – ved siden av elektrisitet og noen få andre energikilder – alternativene for det grønne skiftet på sjøen. Statens Vegvesen og Norled og alle involverte partnere skal ha all honnør for det banebrytende arbeidet de har gjennomført, og som vi nå ser de konkrete resultatene av,» sier direktør for Grønt Skipsfartsprogram Narve Mjøs.

«Per nå er hydrogen dyrt. To til fire ganger dyrere enn fossil diesel. For at flere – ikke bare fergerederier, men øvrige fraktrederier langs kysten vår – skal kunne anvende hydrogen, må prisdifferansen bort. Differansekontrakter er veien å gå,» sier Mjøs med adresse til norske myndigheter.

Fergehistorien som her er oppsummert gjennom Ampere og Hydra, men som også inkluderer verdens første gassdrevne ferge Glutra (2000) er en suksesshistorie. Det er også bekreftelse på at viktige steg tas på veien for å oppnå Grønt Skipsfartsprograms målsetting om at Norge skal etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart.

Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør for Statens Vegvesen, som også var til stede ved dåpen av MF Hydra i Rogaland, har overfor partnerne i Grønt Skipsfartsprogram klart uttrykt at mer må skje.

Ifølge tall fra Statens Vegvesen har det over de siste 20 årene vært en formidabel vekst av tungbiltrafikk i hele Norge. 66 %. «Vi må ta mer av veksten på sjø og bane i fremtiden,» sier også vegdirektøren:

«Industrien i Norge ligger hovedsakelig langs kysten vår. Dette er utfordrende for et veinett i krevende kystlandskap. Vi må legge til rette for mer godsoverføring til sjø» var vegdirektørens klare tale da maritime ledere var samlet til partnermøte i GSP for få uker siden.

Narve Mjøs følger opp vegdirektørens utsagn og legger til: «Overføring av transport fra vei til sjø vil redusere utslipp, men også danne grunnlag for en etterlengtet flåtefornyelse, øke fraktmengden og legge forholdene til rette for grønne skip.»

I dag er dette en flåte som i stor grad består av gamle, til dels svært gamle skip. En viktig del av norsk infrastruktur som er i ferd med å råtne på rot.

Fergehistorien kan bygges videre. Historien kan utvides. Videreutvikles innenfor andre skipssegment. Fornye kystflåten og bidra til å redusere utslipp av klimagasser betydelig, inngå som viktig del av myndighetenes målsettinger om reduserte utslipp.

 

Les også NRKs grundige og informative artikkel: Alarm om all godstransporten på vegane.

Se også NRKs oppfølgingsartikkel: Lønnstjuveri vrir varetransport over på vegane – NRK Vestland

 

Dåpen fant sted ved Hjelmeland kai, Rogaland. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide var blant gjestene. MF Hydra’s gudmor er Thina Margrethe Saltvedt, sjefanalytiker i avdelingen Bærekraftig Finans i Nordea.

 

 

Bildetekst: Dåpen av MF Hydra var en dobbeltdåp hvor også den hel-elektriske fergen MF Nesvik ble døpt. (Foto: Ørjan Richardsen/Woldcam). Fra venstre: Heidi, Wolden, Norled. Ingrid Dahl Hovland, Statens Vegvesen. Gudmor Thina Margrethe Saltvedt, Nordea. (Foto fra dåpssermonien: Norled Elisabeth Tønnesen.)

 

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.